NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Norvég Civil Támogatási Alap
Közepes és kisprojektek 2014

 

Pályázat célja

 • Kisprojektek: a civil szervezetek saját, szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségének fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén.
 • Közepes projektek: olyan projektek támogatása, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében.

 

Pályázók köre

Legalább egy (1) éve bejegyzésre került, aktívan működő

 • civil szervezetek,  szövetségek;
 • egyesületek és alapítványok;
 • szociális szövetkezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

A Norvég Alapok kiemelt – horizontális – témái:

 • A témakör: demokrácia és emberi jogok;
 • B témakör: női jogok és esélyegyenlőség;
 • C témakör: közösség- és szervezetfejlesztés;
 • D témakör: ifjúsági- és gyermekügyek;
 • E témakör: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
 • F témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
 • G témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

 

Pályázni lehet

 • Magyarországon megvalósuló tevékenységekre, amelyek a fent felsorolt témakörök konkrét céljait kívánják elérni, mérhető eredményekkel;
 • a donor államok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) szervezeteivel és intézményeivel való nemzetközi együttműködésekre a fenti témakörökben, ezen belül például jó gyakorlatok és modellek átvételére, tapasztalatcserére.

 

A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.

Támogatás összege

 • Kisprojekt esetében: 1 500 EUR (4 667 10 Ft) – 15 000 EUR (4 667 100 Ft);
 • Közepes projekt esetében: 15 000 EUR (4 667 100 Ft) – 50 000 EUR ((15 557 000 Ft).

 

Támogatás mértéke

Legfeljebb 90%.

 

Benyújtás

A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.

Az első fordulós pályázatokat 2014. szeptember 1-től 2014. október 15-ig,  18 óráig lehet benyújtani.

 

 

 


Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - TERVEZET

 

Pályázat célja: Közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó beruházások támogatása helyi költségvetési szervek számára.

 

Pályázók köre: helyi önkormányzatok.

 

Támogatható tevékenységek köre

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

 • Lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energiamegtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje.

Új közvilágítási oszlopok építéséhez vagy a meglévő oszlopok cseréjéhez támogatás nem nyújtható.

 

Támogatás összege: 5-500 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2014. augusztus 25-26. között.

 

 

 

 

 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

 

Pályázat célja: Önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházásainak támogatása.

 

Nem támogatható Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztés!

 

Pályázók köre: helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani:

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

 • utólagos külső hőszigetelés;
 • külső nyílászáró-csere/korszerűsítés;
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

 • napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 • 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Támogatás összege: 30-150 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

A pályázatok benyújtása a következő időpontokban lehetséges: 2014. szeptember 22., október 1.

 

 

 

Fotovoltatikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

 

Pályázat célja

Épületek energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházások megvalósításának támogatása: sziget üzemű napelemes rendszerek, hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek.

 

Nem támogatható Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztés!

 

Pályázók köre: központi költségvetési szervek és intézményeik.

 

Támogatható tevékenységek köre

A) 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

 

B) 50-500 kVA csatlakozási teljesítmény alatti, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Mindkét esetben támogatható költségelemek: Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. Villamosenergia-tárolásra alkalmas akkumulátor. Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható!ű

 

Támogatás összege: 100-300 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontokban lehetséges:

 • 2014. szeptember 1.
 • 2014. szeptember 10.

 

 

 

 

Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása

 

Pályázat célja: A rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód lehetőségének biztosítása érdekében kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása, a lakossági sportrendezvények színvonalának javítása.

 

Pályázók köre

 • „A” és „B” kategória: sportszövetségek és sportszervezetek.
 • „C” kategória: a szabadidősport terén működő területi, megyei, megyei jogú városi hatókörű sportszövetségek.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • „A” kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő hagyományokkal rendelkező szabadidősport események, melyek
  • Magyarországon, 2014. április 16. és 2015. március 31. között kerülnek megrendezésre;
  • korábban már legalább három alkalommal, három különböző évben megrendezték;
  • nagy tömegeket képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma kiemelkedő az adott sportághoz, sportrendezvényhez mérten;
  • nem felmenő rendszerben, azonos kiírással kerülnek meghirdetésre, de nem minősülnek bajnokságnak.
 • „B” kategória: Magyarországon, 2014. április 1. és 2015. március 31. között megrendezésre kerülő szabadidősport események, rendszeres tevékenységek, melyek
  • helyi jelentőséggel bíró, testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
  • a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események.
  • A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek támogatására is ebben a kategóriában van lehetőség.
 • „C” kategória: Magyarországon, 2014. április 1. és 2015. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgálótevékenységek, és rendezvények, amelyek,
  • összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
  • inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
  • a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
  • új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
  • helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön.

 

Támogatás összege: „A” kategória esetében minimum 1 millió Ft, „B” és „C” kategória esetében minimum 150.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 80%.

 

Benyújtás: 2014. szeptember 4-ig.

 

 

 

 

 

 

Megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti rendezvények támogatása

 

Pályázat célja

Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezése.

 

Pályázók köre

Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadók tiszteletdíja, közreműködők tiszteletdíja, zsűritagok tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség, szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés, helyiségbérlés, területbérlés, eszközbérlés, hang- és fénytechnika bérlés.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

Támogatás összege: programtól függ; a rendelkezésre álló forrás összege: 160 000 000 Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. szeptember 11.

 

 

 

 

Táncházi programok támogatása

 

Pályázat célja

Rendszeresen működő táncházi programok megrendezése.

 

Pályázók köre

Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rendszeresen működő, olyan táncházi programok megrendezése, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

 

Támogatási időszak: 2015. január 1. – 2015. augusztus 31.

 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadók tiszteletdíja, zene és technikai szolgáltatók tiszteletdíja, oktatók tiszteletdíja,
 • kézműves foglalkozások szakmai anyagköltsége,
 • reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség, szállítási költség,
 • csoportos étkezés,
 • szállásköltség,
 • terembérlés, helyiségbérlés, eszközbérlés, hang- és fénytechnika bérlés.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

Támogatás összege: programtól függ; a rendelkezésre álló forrás összege: 30 000 000 Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. szeptember 11.

 

 

 

Művészeti táborok támogatása

 

Pályázat célja

Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítása. (Napközis jellegű táborokat a kollégium nem támogat!)

 

Pályázók köre

 • Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 • A helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek.
  • Továbbképzés esetében: Országos hatókörű szakmai szervezetek, intézmények (Határon túli pályázók esetében, a saját országuk magyar lakta területét lefedő hatókörű szervezetek, intézmények).

 

Támogatható tevékenységek

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadók tiszteletdíja, közreműködők tiszteletdíja, zsűritagok tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség, szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés, helyiségbérlés, területbérlés, eszközbérlés, hang- és fénytechnika bérlés.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

Támogatás összege: programtól függ; a rendelkezésre álló forrás összege: 70 000 000 Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. szeptember 11.

 

 

 

 

 

Pályázatok a hulladékkal, hulladékgazdálkodással összefüggő kutatási és innovációs projektek támogatására – Horizont 2020


Pályázat célja: Hulladékkal, hulladékgazdálkodással összefüggő kutatási és innovációs projektek támogatása a Horizont 2020 program ”Társadalmi kihívások” pillérének keretében.Pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező szervezetek

Feltételek:

 • Kutatási és innovációs intézkedések esetében: a pályázatban legalább három egymástól független szervezetnek, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel kell rendelkeznie.
 • Koordinációs és támogatási intézkedések esetében: egy jogi személyiséggel rendelkező szervezet elegendő a pályázat benyújtásához;
 • Innovációs intézkedések esetében: a pályázatban legalább három egymástól független szervezetnek, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel kell rendelkeznie.

 

Támogatható tevékenységek köre:

 • Uniós zéró- közeli hulladékgazdálkodási platform (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Innováció-közbeszerzés előkészítése és népszerűsítése az erőforrás hatékonyság javítása céljából (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Globális hulladék dimenziók (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Másodlagos nyersanyagok leltára (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Nyersanyagok újrahasznosítása termékekből és épületekből (Innovációs intézkedések-egylépcsős)
 • Az élelmiszerhulladékok csökkentésének újrahasznosításának és újrahasználatának rendszerszintű megközelítése (Kutatási és innovációs intézkedések- kétlépcsős)
 • A ciklikus gazdasági modell segítése ipari szimbiózissal (Innovációs intézkedések-kétlépcsős)

 

Támogatás összege

 • egylépcsős pályázat: 20 millió Euro;
 • kétlépcsős pályázat: 53 millió Euro.

Támogatás maximális mértéke: 100%, kereskedelmi tevékenység esetén 70%, közvetett költség esetén 20%.

 

Benyújtás

 • egylépcsős pályázat: 2014.április 08.;
 • kétlépcsős pályázat: 2014.április 08. és 2014. szeptember 16.

 

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program
2014-2020

 

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: modernkori totalitárius rendszerek és a közelmúlt történelmének meghatározó eseményei, ezen belül pl.:
  • tolerancia,
  • kultúrák közötti párbeszéd,
  • megbékélés kérdései,
  • fiatalok bevonása.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

 

2. Alprogram: Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 nap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. március 1.

 

 

 

 

 

Visegrádi Alap 2014

Pályázat célja

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja a Visegrádi Négyek országaiban, vagy azokkal kapcsolatban megvalósuló projekteken keresztül.

 

Pályázók köre

Nonprofit szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és a helyi önkormányzatok, az állami iskolák és egyetemek, kutatási és tudományos szervezetek (kivéve állami költségvetésből finanszírozott intézmények) a Visegrádi Négyek országaiból.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, de legalább három országból való együttműködés feltétel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos eszmecserék és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordító támogatás.

Small grants: a projekt költségvetése 6 hónapra tervezhető;

Standard grants: a projekt költségvetése 12 hónapra tervezhető.

 

Támogatás összege

 • Small grants: maximum 6000 EUR;
 • Standard grants: minimum 6001 EUR;

 

Támogatás mértéke: Maximum 80%.

 

Benyújtás

 • Small grants: 2014. március 1., szeptember 1 és december 1.
 • Standard Grants: 2014. márius 15., szeptember15.

 

 

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

 • magyarországi civil szervezet;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetk és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
 • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

 

Elszámolható:

 • bér- és járulékköltség;
 • utazási költség és napidíj;
 • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2013. december 16-tól 2014. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

Bővebb információ

 

 

Egyéni fejlesztési tervek, projektötletek megvalósításához ingyenes előminősítés!