NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

 

Pályázat célja

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.

 

Pályázók köre

Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat.

 

Pályázati alcélok

Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése:

 • már működő óvodaépület átalakításával (hasznos alapterület nagyság változtatása nélkül);
 • önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület újranyitásával;
 • önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával;
 • működő óvodaépület bővítésével;
 • új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel.

 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől.

Támogatás maximális összege: 900 000 Ft/férőhely -  2 200 000 Ft/férőhely.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%-95%.

 

Benyújtás határideje: 2015. március 23.

 

 

 

 

Táncházi programok megrendezése

Pályázat célja

Rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

 

Pályázók köre

 • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények,
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek,
 • alapítványok
 • nonprofit gazdasági társaságok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • előadók tiszteletdíja,
 • zene és technikai szolgáltatók tiszteletdíja,
 • oktatók tiszteletdíja,
 • kézműves foglalkozások szakmai anyagköltsége,
 • reklám- és propagandaköltségek,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • eszközbérlés,
  • hang- és fénytechnika bérlés.

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. április 21.

 

 

 

 

 

Közművelődési és népművészeti programok megrendezése

 

Pályázat célja

Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése.

 

Pályázók köre

 • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények,
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek,
 • alapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok
 • szakmai szervezetek.

Támogatható tevékenységek köre

 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • zsűritagok tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek
 • utazási költség, szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés, helyiségbérlés, területbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika bérlés.

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási határidő: 2015. április 21.

 

 

 

 

 

Borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatása

 

Pályázat célja

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban történő megismertetését és promócióját célozza.

 

Pályázók köre

a)      hegyközségi tanács, valamint a hegyközség,

b)      a szőlészeti termelő, a borászati termelő, a szőlészeti és borászati felvásárló,

c)       olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a a b) pontban meghatározott személy, valamint a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez,

d)      olyan gazdasági társaság, amelynek legalább egy tulajdonosa hegyközségi tag.

 

Támogatható költségek köre

 • személyzeti költségek,
 • utazási költségek,
 • szállásköltségek,
 • kiállításokon vagy vásárokon való részvétel díja,
 • eszközbeszerzés,
 • nyomdai költségek,
 • marketing és PR tevékenységek,
 • reprezentációs termékek költségei.

 

Támogatás összege: minimum 25 ezer euró, legfeljebb 250 ezer euró.

 

Támogatás mértéke: 50%

 

Beadási időszak: 2015. március 2. és március 23. között.

 

 

 

 

 

Stratégiai partnerségek köznevelési projektek megvalósítására

 

Pályázat célja

Új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásának, terjesztésének és alkalmazásának támogatása a közoktatásban.

 

Pályázók köre

 • Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák valamint
 • bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények.

 

Minimum 3 ország egy-egy intézményének kell együttműködnie a partnerség keretében.

 

Résztvevő országok

 • Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is.
 • Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.
 • A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók, mint például:
  • rövid távú diákcsere (min. 5 nap; max. 2 hónap);
  • hosszú távú diákmobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
  • rövid távú vegyes típusú (blended) diákmobilitás (min. 5 nap; max. 2 hónap);
  • hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
  • munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt.

 

Támogatás összege: max. 450 000 EUR

 

Benyújtás határideje 2015. március 31.

 

 

 

 

 

Iskolák, óvodák stratégiai partnersége

 

Pályázat célja

A köznevelésben lehetőséget biztosít új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében.

 

Pályázók köre

 • óvodák;
 • általános iskolák, gimnáziumok;
 • szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok;
 • alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

Minimum 2 ország egy-egy köznevelési intézményének kell együttműködnie a partnerség keretében. A projektek hossza tetszőlegesen 2 évtől 3 évig terjedhet.

 

Programban részt vevő országok

 • Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is,
 • Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • rövid távú diákcsere (min. 5 nap; max. 2 hónap);
 • hosszú távú diákmobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
 • rövid távú vegyes típusú (blended) diákmobilitás (min. 5 nap; max. 2 hónap);
 • hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
 • munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt.

 

Támogatás maximális összege: 300 000 EUR - 450 000 EUR (a projektek hosszától függően).

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2015. március 31.

 

 

 

 

Zenei programok, programsorozatok megvalósításának támogatása

 

Pályázat célja

Ismeretterjesztő tematikus (komoly- és könnyűzenei) koncertsorozatok, továbbá zenei vetélkedők és interaktív foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.

 

Pályázók köre

 • a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, hangversenyszervezők,
 • alap- és középfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója),
 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.

 

Támogatható költségek köre

 • szerzői tiszteletdíjak (az ismeretterjesztő program vagy vetélkedő tematikájának kidolgozásában résztvevő szerzők részére),
 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • terembérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
 • helyszínbérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • hangszerbérlet,
 • kottakölcsönzés és -beszerzés.

 

Támogatás összege: maximum 3.000.000 Ft.


Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2015. április 2.

 

 

 

 

 

Nemzeti Kulturális Alap – Könyvkiadási tevékenység 2015. Évi megújítása, fejlesztése

 

 

Pályázat címe, kódja

Pályázók köre

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

Támogatható jogcímek

Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatása

 

Kódszáma: 3412/310

 • Olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve;
 • színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek;
 • hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója);
 • olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek.

38.000.000 Ft

 • írói tiszteletdíj,
 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fotós tiszteletdíja,
 • sajtó alá rendezés tiszteletdíja,
 • jegyzetírás tiszteletdíja,
 • szöveggondozás tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálási tiszteletdíj,
 • szerkesztő tiszteletdíja,
 • főszerkesztő tiszteletdíja,
 • olvasószerkesztő tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja,
 • névmutató készítésének tiszteletdíja.
 • szerzői jogdíjak,
 • fotóanyag jogdíja,
 • marketing- és hirdetési költség,
 • nyomdai előkészítési munkák
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • a kapcsolódó CD/DVD költségei (anyag-, gyártási és csomagolási költség).

Tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatása

 

Kódszáma: 3437/310

 • Olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve,
 • olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek,
 • hazai nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak,
 • felsőfokú könyvtáros-képző intézmények és könyvtárszakmai szervezetek,
 • hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
 • hazai levéltárak és levéltári szakmai szervezetek (nem jogi személy esetén annak fenntartója).

50.000.000 Ft

 • írói tiszteletdíj,
 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fotós tiszteletdíja,
 • sajtó alá rendezés tiszteletdíja,
 • jegyzetírás tiszteletdíja,
 • szöveggondozás tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálási tiszteletdíj,
 • szerkesztő tiszteletdíja,
 • főszerkesztő tiszteletdíja,
 • olvasószerkesztő tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja,
 • kontrollszerkesztő tiszteletdíja,
 • sorozatszerkesztő tiszteletdíja,
 • névmutató készítésének tiszteletdíja.
 • szerzői jogdíjak (külföldi és hazai),
 • fotóanyag jogdíja,
 • marketing- és hirdetési költségekre (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás max. 10%-a kérhető, a megítélt támogatás max. 10%-a használható fel),
 • nyomdai előkészítési munkák
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • a kapcsolódó CD/DVD költségei (anyag-, gyártási és csomagolási költség).

Szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálása

 

Kódszáma: 3441/310

 • Olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve
 • színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek
 • hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
 • hazai nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak,
 • hazai levéltárak és levéltári szakmai szervezetek (nem jogi személy esetén annak fenntartója)
 • egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek.

8.000.000 Ft

 • írói tiszteletdíj,
 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fotós tiszteletdíja,
 • sajtó alá rendezés tiszteletdíja,
 • jegyzetírás tiszteletdíja,
 • szöveggondozás tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálási tiszteletdíj,
 • szerkesztő tiszteletdíja,
 • főszerkesztő tiszteletdíja,
 • olvasószerkesztő tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíjak,
 • fotóanyag jogdíja,
 • a digitális kiadás előkészítő munkálatai;
 • marketing- és hirdetési költségek.

Szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálása

 

Kódszáma: 3442/310

 • Olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve,
 • színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek,
 • hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
 • a hazai nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak,
 • hazai levéltárak és levéltári szakmai szervezetek (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
 • egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek.

8.000.000 Ft

 • írói tiszteletdíj,
 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fotós tiszteletdíja,
 • sajtó alá rendezés tiszteletdíja,
 • jegyzetírás tiszteletdíja,
 • szöveggondozás tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálási tiszteletdíj,
 • szerkesztő tiszteletdíja,
 • főszerkesztő tiszteletdíja,
 • olvasószerkesztő tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja.
 • szerzői jogdíjak,
 • fotóanyag jogdíja,
 • a digitális kiadás előkészítő munkálatai:
 • marketing és hirdetési költségek.

Támogatás mértéke

100%

Benyújtás határideje

2015. március 16.

 

 

 

 

 

 

Egyéni és csoportos kiállítások támogatása


Pályázat célja

Egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógus.

 

Pályázók köre

Egyéni alkotók és szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények.

 

Támogatható költségek köre

A fenti pályázati célhoz kapcsolódóan:

 • rendező tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség (tervezés, grafika, kivitelezés költsége),
 • szakmai anyagköltség,
 • utazási költség, szállásköltség,
 • terembérleti díj,
 • biztonsági őrzés,
 • analóg és digitális képkidolgozás,
 • tiszteletdíjak: szerzői, írói, tervezői, grafikai tervezés, fotós, lektorálás, tervezőszerkesztő, képszerkesztő,
 • nyomdai előkészítés és nyomdaköltség (katalógus hagyományos megjelentetése esetén),
 • előkészítési munkák, gyártási és csomagolási költségek (katalógus CD-n történő megjelentetése esetén).

 

Támogatás forrása: 100.000.000 Ft.


Támogatás mértéke: legfeljebb 100%.

 

Benyújtás: 2015. március 23.

 

 

 

 

 

Képzőművészek, iparművészek és fotóművészek új alkotásainak támogatása


Pályázat célja

Képzőművészek, iparművészek és fotóművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására.


Pályázók köre

 • képzőművészek,
 • iparművészek,
 • fotóművészek.

 

Támogatás jogcíme

 • alkotói támogatás (2015. május 1. – 2016. május. között).

 

Támogatás összege: 500.000 Ft–1.000.000 Ft /év.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 100%.

 

Benyújtás: 2015. március 23.

 

 

 

 

 

Innovatív iskolák fejlesztése - 2. ütem


Pályázat célja

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

 

Pályázók köre

Önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek fenntartásában lévő:

 • köznevelési intézmények közül az alábbiak:
  • általános iskola,
  • szakiskola,
  • gimnázium, szakközépiskola,
  • alapfokú művészeti iskola,
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
  • egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI);

 

 • többcélú intézmények közül az alábbiak:
  • egységes iskola vagy összetett iskola,
  • közös igazgatású közoktatási intézmény,
  • általános művelődési központ (ÁMK),
  • egységes gyógypedagógia, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).

A kiírás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.

 

Kizárólag a konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyek fejlesztésére nyújtható be pályázat!

 

Támogatható tevékenységek köre

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken (kettő altevékenység megvalósítása kötelező):

 • környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek: ökoiskola, tábor, erdei iskola, tangazdaság, mozgásos tevékenység, sporttábor;
 • idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi táborok, vetélkedők, témahetek;
 • informatika: szakkörök, digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, szoftverek ismerete;
 • közlekedési ismeretek oktatása.

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:

 • pedagógusok továbbképzése;
 • tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén;
 • pályaorientációs programok megvalósítása;
 • tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások, tanulási motivációt elősegítő tevékenységek megvalósítása mentori támogatással;
 • szülők bevonása, aktív részvétel ösztönzése: közösségi rendezvények, szülőknek és tanulóknak szóló programok, szülők aktív bevonása a gyermekük pályaválasztásába.

C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása, a tanulók egészségének védelme:

 • egészségfejlesztő oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok (pl. lovas-oktatás);
 • egészségnap szervezése;
 • konfliktus- és iskolai agressziókezelési program megvalósítása;
 • családi életre nevelést támogató programok;
 • függőségek megelőzését célzó programok (dohányzás, drogprevenció, stb.);
 • elsősegély-nyújtás tanfolyam.

D. Vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.


E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása: szaktárgyak, informatika, IKT.


F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása az alábbi témákban (kettő altevékenység megvalósítása kötelező):

 • környezeti nevelés, környezettudatos magatartás;
 • egészségvédelem;
 • tanulási és magatartási problémák, konfliktuskezelés;
 • családpedagógia;
 • lelki egészségfejlődés;
 • egészségtan és életvitel.

 

Támogatás összege: min. 10.000.000 Ft, max. 40.000.000 Ft.

 

Támogatás mértéke: 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. február 20. -  2015. március 20.

 

 

 

 

 

Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése

 

Pályázat célja

Egyházi szociális intézmények és szolgáltatók szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése.

 

A projektek kizárólag a konvergencia régiók területén valósíthatók meg.


Pályázók köre

Olyan egyházi jogi személy, vagy vallási tevékenységet végző szervezet, amely

 • szociális szolgáltatásokat nyújtó, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, közfeladatot ellátó egyházi fenntartó.
 • Csak az az egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott – maximum 8 tagból álló - konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amelyek által együttesen fenntartott engedélyesek száma legalább 10 és a fenntartó(k) által ellátásban részesítendők minimális száma 440.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Projekt előkészítésként: szolgáltatás-szervezési és fejlesztési szakmai koncepció elkészítése, közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
 • ellátási formák szakmai szívnovnalának emelése, új módszerek bevezetése;
 • kiegészítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, szolgáltatások színvonalának, elérhetőségének javítása, szervezetfejlesztés, szakemberek képzése;
 • szolgáltatás-koordinációs tevékenységek fejlesztése;
 • minőségirányítási, adminisztrációs, humán erőforrás-gazdálkodási, vezetői információs és egyéb informatikai rendszerek fejlesztése;
 • szupervízió, folyamat- és szakértői támogatás, tapasztalatcsere, konzultáció biztosítása.

 

Támogatás összege: legalább 50.000.000 Ft, legfeljebb 400.000.000 Ft; az egy engedélyesre vetített támogatási összeg maximum 15.000.000 Ft lehet.

 

Támogatás maximális mértéke: 100 %.

 

Benyújtás határideje: 2015. március 13.

 

 

 

 

 

Versenyképes IKT szektor fejlesztése


Pályázat célja

A pályázat keretében vállalkozások számára a Horizont 2020 program megismerésére, a Horizont 2020 program pályázati kiírásain való induláshoz szükséges felkészítésre, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik lehetőség.

 

Pályázók köre


Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, melyek:

 • statisztikai létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évükben minimum 3 fő volt,
 • rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel,
 • az infokommunikációs iparágban tevékenykednek, cégkivonatukban szerepel az alábbi tevékenységek valamelyike (TEÁOR ’08 alapján):
  • 58.2 Szoftverkiadás,
  • 61 Távközlés,
  • 62 Információ technológiai szolgáltatás,
  • 63 Információs szolgáltatás.

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan:
  • Horizont 2020 program ismeretek bővítése;
  • Horizont 2020 programon való részvételre történő felkészítéshez kapcsolódó vezetési tanácsadás;
  • a Horizont 2020 programon való induláshoz kapcsolódó piackutatás, marketing ismeretek- és termékfejlesztési (technológiai segítségnyújtás, technológiai szolgáltatások) képzés/tanácsadás;
  • adatbankokhoz történő hozzáférés és minőséget tanúsító címkék használata.
 • Kizárólag a fentiekhez kapcsolódóan (max. 30%):
  • piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök);
  • H2020 projektpartner keresés, ill. kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele.

Támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max.20.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 75%.

 

Benyújtási időszak: 2015. március 2-től március 12-ig.

 

 

 

 

 

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015.


Pályázat célja

A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek szakmai programjaihoz való hozzájárulás révén.

 

Pályázók köre

Magyarországon nyilvántartásba vett szövetségek, alapítványok, egyesületek.

 

Támogatható tevékenységek

 

Kollégium

Támogatható tevékenység

Közösségi környezet kollégium

 

NEA-KK-15-SZ

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és 
nyilvántartási feladatok;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 

NEA-MA-15-SZ

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység.

Nemzeti összetartozás kollégium

 

NEA-NO-15-SZ

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó.

Társadalmi felelősségvállalás

 

NEA-TF-15-SZ

 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények.

Új nemzedékek jövőjéért

 

NEA-UN-15-SZ

 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó;
 • civil szervezetek pályázati önrészeinek;
 • adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység.

 

 

Támogatás időszak: 2015.04.01 – 2016.03.31.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Egyéb feltételek

Pályázat az alapcél szerinti tevékenységnek megfelelő kollégiumhoz nyújtható be az alábbiaknak megfelelően:

 

Kollégium

Támogatható szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

Támogatás összege

Beadás határideje

Közösségi környezet kollégium

 

NEA-KK-15-SZ

 • kulturális tevékenység;
 • közművelődés;
 • tudomány és kutatás;
 • hagyományápolás;
 • audio- és telekommunikáció;
 • informatika;
 • elektronikus hírközlés;
 • szak- és felnőttképzés;
 • ismeretterjesztés;
 • társadalmi párbeszéd;
 • fogyasztóvédelem;
 • település és közösségfejlesztés.

250 000 Ft – 2 500 000 Ft

2015.03.24.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 

NEA-MA-15-SZ

 • élet és vagyonbiztonság;
 • közbiztonság;
 • polgári védelem;
 • önkéntes tűzoltás;
 • mentés és katasztrófa-elhárítás;
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme;
 • szabadidő;
 • hobbi és sport;
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

100 000 Ft – 2 000 000 Ft

2015.03.23.

Nemzeti összetartozás kollégium

 

NEA-NO-15-SZ

 • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
 • az európai integráció elősegítése;
 • a Magyarországon élő nemzetiségek védelme;
 • az emberi és állampolgári jogok védelme;
 • a vallási tevékenység elősegítése.

250 000 Ft – 2 000 000 Ft

2015.03.20.

Társadalmi felelősségvállalás

 

NEA-TF-15-SZ

 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások;
 • szakmai és érdekképviselet;
 • adományosztás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • időskorúak gondozása;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése;
 • egyéb nonprofit tevékenységek.

250 000 Ft – 3 000 000 Ft

2015.03.19.

Új nemzedékek jövőjéért

 

NEA-UN-15-SZ

 • nevelés és oktatás;
 • képességfejlesztés;
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • egészségmegőrzés;
 • betegségmegelőzés;
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • kábítószer-megelőzés;
 • természet- és környezetvédelem.

150 000 Ft – 3 000 000 Ft

2015.03.23.

 

 

 

 

 

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015.


Pályázat célja

A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

 

Pályázók köre

Magyarországon nyilvántartásba vett szövetségek, alapítványok, egyesületek.

 

Támogatható tevékenységek

A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

 

Támogatás összege: 250 000 Ft – 4 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Egyéb feltételek

Pályázat az alapcél szerinti tevékenységnek megfelelő kollégiumhoz nyújtható be az alábbiaknak megfelelően:

 

Kollégium

Támogatható szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

Támogatási időszak

Beadás határideje

Közösségi környezet kollégium

 

NEA-KK-15-M

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás,
 • hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem.
 • település és közösségfejlesztés.

2015.03.21. – 2016.03.20.

2015.03.16.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 

NEA-MA-15-M

 • élet és vagyonbiztonság,
 • közbiztonság,
 • polgári védelem,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő,
 • hobbi és sport,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

2015.03.11. - 2016.03.10.

2015.03.19.

Nemzeti összetartozás kollégium

 

NEA-NO-15-M

 • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
 • az európai integráció elősegítése,
 • a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
 • az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • a vallási tevékenység elősegítése.

2015.02.21. - 2016.02.20.

2015.03.16.

Társadalmi felelősségvállalás

 

NEA-TF-15-M

 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet,
 • adományosztás,
 • szociális tevékenység,
 • családsegítés,
 • időskorúak gondozása,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek.

2015.03.31. - 2016.03.30.

2015.03.17.

Új nemzedékek jövőjéért

 

NEA-UN-15-M

 • nevelés és oktatás,
 • képességfejlesztés,
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • gyermek- és ifjúságvédelem,
 • egészségmegőrzés,
 • betegségmegelőzés,
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet- és környezetvédelem.

2015.03.01. - 2016.02.28.

2015.03.18.

 

 

 

 

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása


Pályázat célja

A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások különféle belső fejlesztéseinek támogatása az átlagos foglalkoztatási színvonal növelése érdekében.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

Pályázók köre

Legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező nonprofit gazdasági társaság, amely

 • rendelkezik minimum 15 fő statisztikai létszámmal, melyből minimum 15 fő megváltozott munkaképességű, és
 • megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóként rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Regionális beruházási támogatásként:
  • eszközbeszerzés;
  • infrastrukturális és ingatlan beruházás;
  • információs technológiafejlesztés (szoftver, hardver);
  • gyártási know-how beszerzések.
 • Csekély összegű támogatásként (max. 50%):
  • piacra jutás,
  • vállalati HR fejlesztés,
  • tanácsadás igénybevétele,
  • minőség-, környezet– és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

 

Támogatás összege: min. 20 millió Ft, max. 150 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 50%, régiótól függően.

 

Benyújtás: 2015. március 16.

 

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. szeptember 1.

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.

 

 

 

 

AAL JP – Living active and independently at home –

Integrált megoldásokat támogató infokommunikációs technológiák az idősebb felnőttek aktív és önálló életviteléhez való hozzájárulásának céljával

 

Pályázat célja

A program céljaival összhangban lévő, innovatív, transznacionális és multi-diszciplináris együttműködési projektek támogatása, melyek egyértelmű piaci potenciállal bírnak.

 

Pályázók köre

Csak konzorciumban lehet pályázni.

A tagoknak legalább 3 különböző AAL Partner országban székhellyel és telephellyel kell rendelkezniük. Minimum 3, maximum 10 partner, amelyből:

 • egy üzleti partner;
 • egy KKV, ami egyben lehet az üzleti partner is;
 • egy végfelhasználó szervezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Felhasználóbarát, hozzáférhető és funkcionális tecnológiai megoldások kialakítása.
 • Elsődleges prioritás: a meglévő technológiák integrálása IKT-alapú megoldások létrehozásának céljával, amelyek támogatják az időseket a saját otthonukban, növelve függetlenségüket, lehetővé teszik és ösztönzik a társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételüket, támogatják a mindennapi életüket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

Támogatás összege: min. 1 000 000 EUR, max. 7 000 000 EUR

 

Beadási határidő: 2015. május 28.