NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása

 

Pályázat célja

A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások különféle belső fejlesztéseinek támogatása az átlagos foglalkoztatási színvonal növelése érdekében.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

Pályázók köre

Legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező nonprofit gazdasági társaság, amely

 • rendelkezik minimum 15 fő statisztikai létszámmal, melyből minimum 15 fő megváltozott munkaképességű, és
 • megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóként rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Regionális beruházási támogatásként:
  • eszközbeszerzés;
  • infrastrukturális és ingatlan beruházás;
  • információs technológiafejlesztés (szoftver, hardver);
  • gyártási know-how beszerzések.
 • Csekély összegű támogatásként (max. 50%):
  • piacra jutás,
  • vállalati HR fejlesztés,
  • tanácsadás igénybevétele,
  • minőség-, környezet– és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.


Támogatás összege: min. 20 millió Ft, max. 150 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 50%, régiótól függően.

 

Benyújtás: 2015. március 16.

 

 

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program pályázatai

Pályázat címe, kódja, forrás összege

Pályázók köre

Támogatás összege

Támogatható tevékenységek

A kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása

 

NTP-KKT-A-14

 

Forrás: 30 000 000 Ft

Azon általános iskola vagy tagintézménye, amely kisiskolának minősül.

500 000 Ft – 1 500 000 Ft

A kisiskolai tehetségazonosítást, tehetséggondozást és tehetségfejlesztést szolgáló programok megvalósítása:

 • legalább 30 órás (tanórán kívüli), csoportos kisiskolai tehetséggondozó program megvalósítása;
 • bentlakásos, legalább 3 nap időtartamú, tematikus tehetséggondozó tábor lebonyolítása.

Középiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása

 

NTP-KKT-B-14

 

Forrás: 15 000 000 Ft

Azon középiskolák, amelyek hat vagy nyolc évfolyammal is működnek.

500 000 Ft – 1 000 000 Ft

A hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolákban megvalósuló tehetségazonosító, tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósítása:

 • legalább 30 órás (tanórán kívüli), csoportos kisiskolai tehetséggondozó program megvalósítása;
 • bentlakásos, legalább 3 nap időtartamú, tematikus tehetséggondozó tábor lebonyolítása.

A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben

 

NTP-MTI-14

 

Forrás: 70 000 000 Ft

 

 • Általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola, szakiskola,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
 • egyesület.

500 000 Ft – 1 500 000 Ft

Legalább 30 órás témanapot, vagy témahetet magába foglaló,

 • a matematikai, vagy
 • a természettudományos, vagy
 • a műszaki/informatikai vagy
 • a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák elmélyítését szolgáló,

gyakorlati tapasztalatokra építő tehetséggondozó program megvalósítása.

A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása

 

NTP-MKÖ-14

 

Forrás: 36 000 000 Ft

 

 • Hazai köznevelési intézmények: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola;
 • egyesület, alapítvány és közalapítvány.

300 000 Ft – 1 000 000 Ft

 • Legalább 30 órás (tanórán kívüli), csoportos tehetséggondozó, a magyar kulturális örökség megőrzését, vagy a hagyományok és a népi kultúra ápolását szolgáló, tematikus műhelyfoglalkozás-sorozat megvalósítása, és a részt vevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása.
 • Bentlakásos, legalább három nap időtartamú tehetséggondozó tábor lebonyolítása, és a részt vevő tehetséges fiatalok produktumainak bemutatása.

 

Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása

 

NTP-TM-14

 

Forrás: 90 000 000 Ft

 

 • Hazai köznevelési intézmények: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium;
 • Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények/szervezetek;
  • Egyesület.

500 000 Ft – 2 000 000 Ft

 • Legalább 30 órás (tanórán kívüli) programmal működő, témanapot magába foglaló tematikus tehetséggondozó műhely;
 • Témahetet megvalósító tematikus tehetséggondozó műhely megvalósítása.

A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása

 

NTP-AMI-14

 

Forrás:  100 000 000 Ft

 

Alapfokú művészeti iskolák

500 000 Ft – 2 000 000 Ft

 • Legalább 30 órás (tanórán kívüli) programmal működő, témanapot magába foglaló, vagy témahetet magába foglaló tematikus tehetséggondozó program, valamint a résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása;
 • A tehetségfejlesztő program tematikájához kapcsolódó koncert/színház/tánc előadás, vagy műzeum vagy kiállítás meglátogatása, amely a legalább 30 órás foglalkoztatás sorozatba beleszámít.

A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása

 

NTP-TV-14-A/B

 

Forrás: 183 400 000 Ft

 

 • Hazai köznevelési intézmények: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskolák, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény;
 • Államilag elismert felsőoktatási intézmények;
 • Egyesület, alapítvány és közalapítvány.

 

300 000 Ft – 2 000 000 Ft

„A” komponens:

A 2014/2015. tanévben általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett országos, felmenőrendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezése. Pályázni az alábbi versenytípusok megrendezésére lehet:

 • A NAT több műveltségi területét átfogó complex verseny;
 • A NAT valamely műveltségi területének egészére vonatkozó verseny;
 • A NAT valamely műveltségi területének adott részletére vonatkozó verseny.

 

„B” komponens:

 • A pályázat benyújtásakor a 25. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvétele Magyarországon vagy külföldön megvalósuló tehetséggondozó tanulmányi és művészeti nemzetközi versenyeken.

Tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek támogatása

 

NTP-SV-14

 

Forrás: 20 000 000 Ft

 • Hazai köznevelési intézmények: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola.

300 000 Ft – 2 000 000 Ft

 • Házi versenyek, iskolák közötti versenyek, járási/tankerületi versenyek szervezése;
 • Ezen versenyeken eredményesen résztvevő tehetséges diáksportolók jutalmazása;
 • Sportágválasztó rendezvények, programok megrendezése általános vagy középiskolás tanulók bevonásával.

Roma és/vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetetk együttműködésének támogatása

 

NTP-RTP-14

 

Forrás: 27 300 000 Ft

 

 

 • Hazai köznevelési intézmények: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény;
 • Felsőoktatási intézmény által fenntartott roma szakkollégiumok;
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;
 • egyesület, alapítvány és közalapítvány.

500 000 Ft – 1 500 000 Ft

 • Tehetségfejlesztő programok támogatása;
 • Egy-egy tehetségterület fejlesztésére irányuló legalább 30 órás mesterkurzus szervezése;
 • Mentori tevékenységet végző pedagógusok legalább 30 órás szakmai/módszertani továbbképzéseken való részétele tehetséggondozás témakörben.

A fogyatékkal élő tanulók, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása

 

NTP-FTP-14

 

Forrás: 8 000 000 Ft

 • Hazai köznevelési intézmények közül: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény;
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;
 • Egyesület, alapítvány, közalapítvány.

300 000 Ft – 500 000 Ft

 • Legalább 30 órás tehetségsegítő programok megvalósítása gyógypedagógus és/vagy fejlesztő pedagógus és/vagy inkluzív nevelés tanára bevonásával;
 • Fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek legalább 30 órás szakmai/módszertani továbbképzéseken való részvétele.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása és az ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek szakmai/módszertani továbbképzéseken való részvételének támogatása

 

NTP-HTP-14

 

Forrás: 8 000 000 Ft

 

 • Hazai köznevelési intézmények közül: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény;
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;
 • Egyesület, alapítvány, közalapítvány.

300 000 Ft – 500 000 Ft

 • Legalább 30 órás (tanórán kívüli) tehetségfejlesztő programok megvalósítása;
 • Ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő, legalább 30 órás programok szervezése és lebonyolítása;
 • Szakemberek legalább 30 órás módszertani/szakmai továbbképzéseken való részvétele tehetséggondozás témakörben.

Tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

 

NTP-EFP-14

 

Forrás: 30 000 000 Ft

 • Hazai köznevelési intézmények közül: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény;
 • Egyesület, alapítvány és közalapítvány.

300 000 Ft – 1 00 000 Ft

30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

Egyéni fejlesztési terven alapuló tehetséggondozó

program tematikájához kapcsolódó koncert/színház/tánc előadás, vagy múzeum, vagy

kiállítás meglátogatása, amely a 30 illetve 60 órás foglalkozás sorozatba nem számít bele.

Tehetségsegítő Tanácsok tevékenységének támogatása

 

NTP-TTM-14

 

Forrás: 20 000 000 Ft

Magyarországi Tehetségsegítő Tanács egy önálló jogi személyiségű tagjával mint kötelezettségvállalóval együtt

500 000 Ft – 1 000 000 Ft

Tehetségpontok és tehetségműhelyek tehetséggondozó programjainak folytatásához és kiterjesztéséhez segítséget nyújtó szakmai programok, valamint új tehetséggondozó programok megvalósítása;

Tehetségpontok és tehetségműhelyek szakmai együttműködését elősegítő szakmai programok megvalósítása.

Minden, fenti pályázatra vonatkozóan

Támogatás mértéke

100%

Benyújtás határideje

2015. január 23.

 

 

 

 

 

Innovatív iskolák fejlesztése - 2. ütem


Pályázat célja

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

 

Pályázók köre

Önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, költségvetési szervek fenntartásában lévő:

 • köznevelési intézmények közül az alábbiak:
  • általános iskola,
  • szakiskola,
  • gimnázium, szakközépiskola,
  • alapfokú művészeti iskola,
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
  • kollégium;
 • többcélú intézmények közül az alábbiak:
  • egységes iskola vagy összetett iskola,
  • közös igazgatású közoktatási intézmény,
  • általános művelődési központ (ÁMK),
  • egységes gyógypedagógia, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).

 

Kizárólag a konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyek fejlesztésére nyújtható be pályázat!

 

Támogatható tevékenységek köre

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken (kettő altevékenység megvalósítása kötelező):

 • környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek: ökoiskola, tábor, erdei iskola, tangazdaság, mozgásos tevékenység, sporttábor;
 • idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi táborok, vetélkedők, témahetek;
 • informatika: szakkörök, digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, szoftverek ismerete;
 • közlekedési ismeretek oktatása.

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:

 • pedagógusok továbbképzése;
 • tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén;
 • pályaorientációs programok megvalósítása;
 • szülők bevonása, aktív részvétel ösztönzése: közösségi rendezvények, szülőknek és tanulóknak szóló programok, szülők aktív bevonása a gyermekük pályaválasztásába.

C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása, a tanulók egészségének védelme:

 • egészségfejlesztő oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása (pl. lovas-oktatás);
 • egészségnap szervezése;
 • konfliktus- és iskolai agressziókezelési program megvalósítása;
 • családi életre nevelést támogató programok;
 • függőségek megelőzését célzó programok (dohányzás, drogprevenció, stb.);
 • elsősegély-nyújtás tanfolyam.

D. Vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása: szaktárgyak, informatika, IKT.

F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása az alábbi témákban (kettő altevékenység megvalósítása kötelező):

 • környezeti nevelés, környezettudatos magatartás;
 • egészségvédelem;
 • konfliktuskezelés;
 • családpedagógia;
 • lelki egészségfejlődés;
 • egészségtan és életvitel.

 

Támogatás összege: min. 10.000.000 Ft, max. 40.000.000 Ft  (legfeljebb 300 000 Ft/bevont tanuló).

 

Támogatás mértéke: 100%.

 

Beadási határidő: 2015. január 15-től 2015. január 31-ig

 

 

 

 


Sui Generis Támogatási Program II

 

Pályázat célja

 • Új típusú szociális szövetkezetek támogatása tagi munkavégzésre irányuló jogviszony elterjesztése;
 • Szociális szövetkezeti működési forma elfogadtatása.

 

Pályázók köre

Szociális szövetkezet, melynek kötelezően tagja a települési önkormányzat, és Alapszabályában szerepel a tagi munkavégzésre irányuló jogviszony.

 

Támogatható tevékenységek köre

Legalább 2, legfeljebb 10 fő tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyos tag foglalkoztatásához kapcsolódóan az alábbiak számolhatóak el:

 

Projektmenedzsment legfeljebb 20%:

 • bérköltség és szociális hozzájárulási adó, megbízási díj és szociális hozzájárulási adó;
 • informatikai eszköz (laptop, asztali számítógép, perifériák) beszerzése;
 • működési költség (irodaszer, telefon, internet, posta).

Célcsoport részére biztosított költségek:

 • munka- és védőruha, védőeszközök;
 • étkezési jegy;
 • közösségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés.

Vásárolt szolgáltatások költsége:

 • speciális szakmai szolgáltatás vásárlása, ami a projekt megvalósításához feltétlenül indokolt;
 • gépi bérmunka.

Technológia korszerűsítés és eszköz vásárlásának költsége:

 • új ill. használt gép, eszköz vagy berendezés vásárlása;
 • új technológia bevezetésének költségei;
 • esetleg felmerülő hatósági díj.

 

Támogatás összege: legalább 2 millió, legfeljebb 10 millió forint.

 

Benyújtás határideje: 2015. január 30.

 

 

 

 

 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

 

Pályázat célja

Települési, tájegységi, nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében, valamint az ezen értékeket bemutató terek kialakítása és rendezvények szervezése által való népszerűsítése.

 

Pályázók köre

Pályázati céltól függően:

 • helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok konzorciumai,
 • társadalmi szervezetek,
 • gazdasági társaságok.

 

Támogatható tevékenységek


 1. I. pályázati cél: Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján;
 2. II. pályázati cél: Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával;
 3. III. pályázati cél: Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítése közoktatási intézményekben.

 

Támogatás összege

 • az I-es támogatási cél esetében: 500.000 Ft - 1.500.000 Ft;
 • a II-es és a III-as támogatási cél esetében: 1.000.000 Ft - 2.000.000 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

 

Benyújtás: 2015. január 5-től 2015. február 15-ig.

 

 

 

 

 

A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése

 

Pályázat célja


A felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, valamint a helyi felsőoktatási intézményeknek a szakképzést vagy felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való olyan együttműködésének kialakítása és megerősítése, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését.

 

Pályázók köre


Jelen pályázati felhívásra pályázat kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

 • Konzorciumvezetőként: kizárólag állami fenntartású felsőoktatási intézmény.
 • Konzorciumi partnerként:
  • Állami fenntartású felsőoktatási intézmény,
  • Állami intézmény, amely állami fenntartású közneveleési intézmények fenntartói jogait és kötelezettségeit gyakorolja,
  • Felnőttképzési tevékenységet folytató központi költségvetési szerv;
  • Térségi integrált szakképzési központ, vagy annak fenntartója;
  • Térségi munkaerő-piaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgálatásokat, gazdaságfejlesztést ellátó alapítvány vagy nonprofit kft. (konzoricumonként max. 1).

 

Támogatható tevékenységek

 • Előkészítő tevékenység,
 • Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása,
 • Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése,
 • A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris képzési programok fejlesztése,
 • Együttműködések kialakítása,
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés,
 • Projektmenedzsment feladatok ellátása,
 • Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 350.000.000 Ft, max. 600.000.000 Ft lehet.

 

Beadási határidő: 2015. január 6-tól 2015. február 2-ig.

 

 

 

 

 

A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése

 

Pályázat célja


 • Hálózatfejlesztés a határ menti kreatív városi fejlesztésekhez és közép-európai nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódóan
 • Új típusú képzési kapacitások és (szakember megtartó) formációk létrehozása a társadalmi-gazdasági válságfolyamatok megelőzése és kezelése érdekében, különösen a jelentős elvándorlással és társadalmi-gazdasági problémákkal terhelt területeken.

 

A fejlesztés kizárólag a konvergancia régiókra irányulhat!

 


Pályázók köre

 • Önállóan:
  • Államilag elismert felsőoktatási intézmények.
 • Konzorciumi tagként:
  • Államilag elismert felsőoktatási intézmények,
  • Képzésszervezéssel, gazdaság- és területfejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással foglalkozó nonprofit szervezet,
  • Önkormányzat.

 

Főbb támogatható tevékenységek


Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre

 • Nyári egyetem, kutatóműhely, felzárkóztató vagy előkészítő képzések képzési anyagának kidolgozása.

 

Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése

 • A 2014-2020-as tervezési időszakban a társadalomtudományi és gazdaságtudományi területen tervezett interdiszciplináris kutatások, valamint kutatási és képzési együttműködések stratégiai megalapozása.
 • Inter- és multidiszciplináris kutatási és képzési együttműködések kialakítása és programok megvalósítása.
 • Tanulmányi, illetve kutató ösztöndíjak biztosítása.
 • Jövőkutatási irányok „jelenben értelmezett” műszaki kihívásai alapján kutatási irányok kidolgozása és támogató háttér-tudományos kutatóműhely kialakítása.
 • Új típusú információs társadalom eszközrendszerek kifejlesztése a társadalmi felzárkózás és a társadalmi együttműködés fokozása érdekében.
 • Helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó felsőoktatási K+F+I szolgáltatások és kapcsolódó képzések biztosítása, különös tekintettel konkrét városi problémákra vagy fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó K+F+I tevékenységre.

 

Innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása

 • Nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás fokozása: programok megvalósítása, hallgató és kutatócsere biztosítása, közös képzések és tartalomfejlesztések kidolgozása és megvalósítása.
 • Határ menti együttműködések kialakítása és fejlesztése a felsőoktatási, kutatási, valamint kulturális szervezetek, intézmények között

Városi / térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása

 • A társadalom- és gazdaságtudományi képzésekbe és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és problémák beépítése.
 • Kreatív város / Smart City fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása: a magyar városok sajátosságait figyelembe véve, infokommunikációs technológiákkal támogatva a fenntartható fejlődést ösztönöző programok kidolgozása és lebonyolítása a felsőoktatási intézmény által.
 • Felsőoktatási intézmények és telephelyek aktívabb részvételének biztosítása a térségi fenntartható vidék fejlesztési akciókban, különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi szektorban a foglalkoztatottság növelésére.
 • Helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó új típusú képzési formák fejlesztése.

Új felsőoktatási képzésszervezési és intézmény fenntartási módok kialakítása

 • Közösségi finanszírozású, illetve a felsőoktatási felzárkóztató-előkészítő funkciókat, valamint a szakmai gyakorlat biztosítását ösztönző oktatásszervezési módszerek kialakítása.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 70 millió Ft, maximum 300 millió Ft.

 

Beadási határidő: 2014. december 29-től 2014. január 23-ig.

 

 

 

 

 

Speciális infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés a felsőoktatásban

 

Pályázat célja

 • A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása.
 • Gyakorlati képzési helyek kialakítása.

 

Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztés nem támogatható!

 


Pályázók köre

 • Kiemelt felsőoktatási minősítéssel bíró, államilag elismert felsőoktatási intézmények alábbi fenntartói:
  • Központi költségvetési irányító szerv,
  • Központi költségvetési szerv.

 

Támogatható tevékenységek köre


A konstrukció keretében két komponensben nyújtható be pályázat:

 • „A” komponens: Oktatási, kutatási infrastruktúra fejlesztése,
 • „B” komponens: Innovatív gyakorlati képzési helyek kialakítása.

 

„A” komponens

1)      Infrastruktúra fejlesztése komplex képzési, illetve kutatási terek kialakításához: új építés, átalakítás, felújítás, bővítés (beleértve gépészet, elektromosság, vízellátás, stb.).

2)      Képzési helyek felszerelése, eszközök beszerzése.

3)      A kutatási kapacitások növelése, a kutatóhelyek és a régió gazdálkodó szervei közötti együttműködésre alkalmas innovációs környezet megteremtéséhez szükséges műszer- és laborfejlesztés.

4)      Oktatáshoz kapcsolódó audio-vizuális stúdiók felszerelése.

5)      Szoftverbeszerzés a fentiekhez kapcsolódóan (statisztikai, tervezői szoftverek, stb.).

 

„B” komponens

1)      Korszerű, innovatív kutatói- és gyakorlati képzési helyek létrehozása, kialakítása.

2)      Képzési helyek felszerelése, eszközök beszerzése.

 

Mindkét komponens esetében

1)      Info-kommunikációs technológiai fejlesztések, IKT alapinfrastruktúra fejlesztése kizárólag a fentiekhez kapcsolódóan.

2)      A kialakított képzési és kutatói helyek megközelítéséhez, illetve hozzáféréshez kapcsolódó átalakítás, felújítás, bővítés (pl. kerékpártároló).

3)      Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek (Széleskörű felhasználásra kialakított informatikai beruházások és fejlesztések esetében vak- és gyengénlátó-barát (W3C szabvány szerinti) megoldások alkalmazása).

4)      Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása.

5)      Műszaki ellenőri tevékenység.

6)      Projekt menedzsment és szakmai megvalósítók biztosítása, adminisztratív tevékenység ellátása.

7)      Tájékoztatás és nyilvánosság.

8)      Horizontális vállalás teljesítése.

 

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Támogatás összege

 • „A” komponens legalább 800.000.000 Ft, de legfeljebb 1.800.000.000 Ft lehet.
 • „B” komponens legalább 200.000.000 Ft, de legfeljebb 600.000.000 Ft lehet.

 

Beadási határidő: A kiírás tervezet, a benyújtás határideje jelenleg nem ismert.

 

 

 

 

 

AAL JP – Living active and independently at home –

Integrált megoldásokat támogató infokommunikációs technológiák az idősebb felnőttek aktív és önálló életviteléhez való hozzájárulásának céljával - TERVEZET

 

Pályázat célja

A program céljaival összhangban lévő, innovatív, transznacionális és multi-diszciplináris együttműködési projektet támogatása, melyek egyértelmű piaci potenciállal bírnak.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Felhasználóbarát, hozzáférhető és funkcionális tecnológiai megoldások kialakítása.
 • Elsődleges prioritás: a meglévő technológiák integrálása IKT-alapú megoldások létrehozásának céljával, amelyek támogatják az időseket a saját otthonukban, növelve függetlenségüket, lehetővé teszik és ösztönzik a társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételüket, támogatják a mindennapi életüket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

Beadási határidő: A program teljes kiírása 2015. február végén várható, várható beadási határidő: 2015. május vége.

 

 

 

 

 

Erasmus + - Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

 

Pályázat célja

Innnovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése, ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új vállalkozások létrejöttének segítése.

 

Pályázók köre

Stratégiai partnerségben bármilyen, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén vagy egyéb társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő vagy több különböző területet transzverzálisan érintő tevékenységet végző szervezetek:

 • Civil szervezetek, egyesületek,
 • Oktatási és közintézmények,
 • Kkv-k, nagyválalatok, társadalmi vállalkozások, kulturális és képzési központok.

Résztvevő országok: programországok, valamint az EU-val szomszédos partnerországok.

Projekttípustól függően kettő vagy három különböző országból legalább kettő vagy három szervezet együttműködése elvárás egy partnerségen belül.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokomunikációs eszközök használata.
 • Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszéfra, civil társadalom) között.
 • Hálózatépítés, jó gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
 • Aktív állampolgárság és új társadami vállakozások létrehozása.
 • Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
 • Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket kéviselnek).

 

Támogatás összege: max. évi 150 000 Euró (azaz havi 12 500 Euró).

 

Beadási határidő

Partnerségek a felsőoktatás, az iskola és a felnőttoktatás terén: 2015. március 31. 12:00

Partnerségek az ifjúsági területen a megvalósítási időszaktól függően:

 • 2015. február 4.12:00
 • 2015. április 30. 12:00
 • 2015. október 1. 12:00

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ - Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

 

Pályázat célja

A programban résztvevő országok és a partner országok közötti együttműködés, csereprogramok, önkéntes szolgálat, ifjúságsegítők mobilitásának megerősítése.

 

Pályázók köre

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • nemzeti ifjúsági tanács;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű köztestület;

amely a programban részt vevő országban rendelkezik székhellyel, pályázhat a projektben érintett összes szervezet nevében. A pályázónak olyan szervezetnek kell lennie, amely a pályázat benyújtási határidejeként megadott időpontban már legalább egy éve törvényesen bejegyzett szervezetként működik.

A kapacitásépítési projektek olyan, országokon átívelő projektek, amelyekben legalább három különböző ország legalább három részt vevő szervezete képviselteti magát, és a három ország közül legalább egynek programban részt vevő országnak, egynek pedig támogatható partnerországnak kell lennie.

 

Támogatható tevékenységek köre

A kapacitásépítési projekteknek a következő tevékenységeket kell végrehajtaniuk:

 • ifjúsági szervezetek és partnerországok hatóságai közötti stratégiai együttműködés támogatása;
 • ifjúsági szervezetek és az oktatás, illetve képzés terén tevékenykedő szervezetek, valamint az üzleti vállalkozások és a munkaerőpiac képviselői közötti együttműködés támogatása;
 • ifjúsági tanácsok, ifjúsági platformok és a partnerországok ifjúságüggyel foglalkozó helyi, regionális és nemzeti hatóságai kapacitásának növelése;
 • partnerországok ifjúsági szervezeteinek megerősítése a menedzsment, az irányítás, az innovációs kapacitások és a nemzetköziesedés terén;
 • az ifjúsági munka különböző gyakorlatainak elindítása, tesztelése és megvalósítása, például:
  • ifjúságsegítők és oktatók társadalmi-szakmai fejlődésének eszközei és módszerei;
  • a nem formális tanulás módszerei, különös tekintettel a kompetenciaelsajátítást és fejlesztést – a médiaműveltséget is beleértve – támogató módszerekre;
  • gyakorlati oktatási rendszerek új formái és valós társadalmi helyzetek szimulációja; az ifjúsági munka új formái, nevezetesen a nyitott és rugalmas tanulás, a virtuális mobilitás és a nyitott oktatási segédanyagok stratégiai alkalmazása, valamint az ikt-ban rejlő potenciál hatékonyabb kiaknázása;
  • olyan együttműködési, hálózatépítési és a társaktól való tanulásra irányuló tevékenységek, amelyek erősítik az ifjúsági munkát végző szervezetek hatékony menedzsmentjét, nemzetköziesedését és vezetését.

 

Támogatás összege: minimum 500 000 Euró, maximum 1 000 000 Euró.

 

Beadási határidő: 2015. február 10. 12:00

 

 

 

 

 

Erasmus+ - Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

 

Pályázat célja

A szakképzettségi hiányosságok kezelése, illetve az alap-és továbbképzéssel foglalkozó szakképzési rendszereknek az ágazat specifikus munkaerő-piaci igényekre és új készségek iránti keresletre való gyorsabb reagálásának lehetővé tétele egy vagy több foglalkozási profil tekintetében.

 

Pályázók köre

A szakképzettség-fejlesztési szövetségek legalább három, programban részt vevő ország legalább kilenc részt vevő szervezetét foglalják magukban; a három ország közül legalább kettőnek uniós tagállamnak kell lennie. Egy szervezet egyidejűleg csak egy szakképzettség-fejlesztési szövetségre vonatkozó kérelemben vehet részt.

Ezen kívül a szövetségben részt vevő minden országból részt kell vennie legalább egy szervezetnek a következő három kategória mindegyikéből:

 • Szakképzést nyújtó közjogi vagy magánjogi jogalanyok;
 • Ágazat specifikus szakértelemmel rendelkező közjogi vagy magánjogi jogalanyok, amelyek egy adott ágazatot képviselnek (regionális, nemzeti vagy európai szinten;
 • Közjogi vagy magánjogi jogalanyok, amelyek szabályozói szerepet töltenek be az oktatási és képzési rendszerekben (helyi, regionális vagy nemzeti szinten).

 

Támogatható tevékenységek köre

Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan, egymással összefüggő koherens és átfogó tevékenységcsoportokat hajtanak végre, amelyek rugalmasak és hozzáigazíthatók a különböző aktuális és jövőbeli munkaerő-piaci igényekhez:

 • egy adott gazdasági ágazat készség- és képzési igényeinek meghatározása;
 • közös tantervek kidolgozása, rendelkezésre bocsátása.

 

Támogatás összege

 • 2 éves pályázati szakasz esetén max. 700 000 Euró.
 • 3 éves pályázati szakasz esetén max. 1 000 000 Euró.

 

Beadási határidő: 2015. február 26. 12:00

 

 

 

 

Erasmus+ - Felsőoktatási fejlesztési projektek

 

Pályázat célja

A Felsőoktatási fejlesztési projektek (Capacity Building in the Field of Higher Education) célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.

 

Pályázók köre

 • felsőoktatási intézmény,
 • felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
 • kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.

 

Partnerországok köre: Európai Unió szomszédos országai (az Orosz Föderáció kivételével), számos ázsiai, közép-ázsiai, latin-amerikai ország, Irak, Irán, Jemen és a Dél-Afrikai Köztársaság.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Közös projektek (Joint Projects)
  • kurrikulumfejlesztés
,
  • a felsőoktatási intézmények vezetésének, menedzsmentjének és működésének modernizációja,
  • a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése.
 • Strukturális projektek (Structural Projects)
  • a felsőoktatási rendszerek szakpolitikai, irányítási és menedzsment szintű reformja,
  • a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése,
  • Mindkét kategóriában lehetőség nyílik kiegészítő személyzeti és hallgatói mobilitási komponens megpályázására, de kizárólag az EU szomszédos országai (Nyugat-Balkán, Keleti Partnerség országai, dél-mediterrán régió) viszonylatában.

 

Támogatás összege: 500 000 – 1 000 000 Euró.

 

Beadási határidő: 2015. február 10. 12:00.

 

 

 

 

 

 

Visegrádi Alap 2015

Pályázat célja

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja a Visegrádi Négyek országaiban, vagy azokkal kapcsolatban megvalósuló projekteken keresztül.

 

Pályázók köre

Nonprofit szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és a helyi önkormányzatok, az állami iskolák és egyetemek, kutatási és tudományos szervezetek (kivéve állami költségvetésből finanszírozott intézmények) a Visegrádi Négyek országaiból.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, de legalább három országból való együttműködés feltétel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos eszmecserék és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordító támogatás.

Small grants: a projekt költségvetése 6 hónapra tervezhető;

Standard grants: a projekt költségvetése 12 hónapra tervezhető.

 

Támogatás összege

 • Small grants: maximum 6000 EUR;
 • Standard grants: minimum 6001 EUR.

 

Támogatás mértéke: Maximum 80%.

 

Benyújtás

 • Small grants: 2014. december 1., 2015. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.
 • Standard Grants: 2015. márius 15., szeptember 15.

 

 

 

 

 

Kreatív Európa Program/Média - Csomagtervek kidolgozásának támogatása

 

Pályázat célja

 • olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások fejlesztése, amelyek kedvező határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek;
 • európai audiovizuális produkciós vállalatok támogatása az audiovizuális alkotások európai és nemzetközi koprodukcióinak elősegítése érdekében.

 

Pályázók köre

Független európai produkciós vállalatok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • legalább 60 perc játékidejű, elsősorban filmszínházi bemutatásra szánt játékfilmek, animációs filmek és kreatív dokumentumfilmek;
 • elsősorban televíziós bemutatásra vagy digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű filmdrámák (önálló filmek vagy sorozatok), összesen legalább 24 perc játékidejű animációs filmek (önálló filmek vagy sorozatok) és legalább 50 perc játékidejű kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok)
 • elsősorban digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű vagy 90 perc felhasználói élményt nyújtó fikciós projektek, összesen legalább 24 perc játékidejű vagy 24 perc felhasználói élményt nyújtó animációs filmek és legalább 50 perc játékidejű vagy 50 perc felhasználói élményt nyújtó kreatív dokumentumfilmek.

 

Támogatás összege: 70 000 EUR - 200 000 EUR

 

Támogatás mértéke: 50%

 

Benyújtás határideje: 2015. február 5.

 

 

 

 

 

Kreatív Európa Program/Média -Támogatás egyedi projektek fejlesztéséhez

 

Pályázat célja

 • olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások fejlesztése, amelyek kedvező határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek;
 • európai audiovizuális produkciós vállalatok támogatása az audiovizuális alkotások európai és nemzetközi koprodukcióinak elősegítése érdekében.

 

Pályázók köre

Független európai produkciós vállalatok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Legalább 60 perc játékidejű, elsősorban filmszínházi bemutatásra szánt játékfilmek, animációs filmek és kreatív dokumentumfilmek
 • Elsősorban televíziós bemutatásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű filmdrámák (önálló filmek vagy sorozatok), összesen legalább 24 perc játékidejű animációs filmek (önálló filmek vagy sorozatok) és legalább 50 perc játékidejű kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok)
 • Elsősorban digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű vagy 90 perc felhasználói élményt nyújtó fikciós projektek, összesen legalább 24 perc játékidejű vagy 24 perc felhasználói élményt nyújtó animációs projektek és legalább 50 perc játékidejű vagy 50 perc felhasználói élményt nyújtó kreatív dokumentumfilmek.

Támogatás maximális összege:

 • animációs filmek: 60 000 EUR,
 • kreatív dokumentumfilmek: 25 000 EUR,
 • fikciós projektek: 50 000 EUR, ha a produkció tervezett költségvetése legalább 1,5 millió EUR,
 • fikciós projektek: 30 000 EUR, ha a produkció tervezett költségvetése kevesebb mint 1,5 millió EUR.

 

Benyújtás határideje:

 • 2015.01.15.
 • 2015.04.16.