NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Az „art” mozik szakmai tevékenységének 2014. évi támogatása

 

Pályázat célja

Art besorolású mozik szakmai tevékenységének támogatása.

 

Pályázók köre

Art minősítéssel rendelkező mozik, illetve art termek üzemeltetői.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége;
 • utazási költség, szállásköltség, napidíj és járuléka;
 • a meghívott művész, előadó tiszteletdíja és járuléka;
 • rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő megbízási díja és járuléka;
 • reklám-, PR- és marketing költség;
 • kiadványok szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége;
 • honlapfejlesztés;
 • szerzői jogdíj;
 • a filmterjesztéssel kapcsolatos működési költség.

 

Támogatás összege

Mozitermenként max. 2 000 000 Ft.

Benyújtás

2014. december 20.

 

 

 

 

 

Az art besorolású filmalkotások forgalmazásának 2014. évi támogatása


Pályázat célja

Az art besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatása.

 

Pályázók köre

Art minősítéssel rendelkező, 2014. január 1. – 2014. december 15. között bemutatott filmalkotások forgalmazói.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás, költsége;
 • feliratozás; szinkronizálás; fordítás költsége;
 • hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége;
 • díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja
 • alkotók szállás és utazási költsége;
 • reklám-, PR- és marketing költség;
 • kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége;
 • egyéb, a forgalmazással kapcsolatos működési költség ( legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el).

 

Támogatás összege: filmenként legfeljebb 2.000.000 Ft lehet.

 

Benyújtás: 2014. december 20.

 

 

 

 

 

Sui Generis Támogatási Program II

 

Pályázat célja

 • Új típusú szociális szövetkezetek támogatása tagi munkavégzésre irányuló jogviszony elterjesztése;
 • Szociális szövetkezeti működési forma elfogadtatása.

 

Pályázók köre

Szociális szövetkezet, melynek kötelezően tagja a települési önkormányzat, és Alapszabályában szerepel a tagi munkavégzésre irányuló jogviszony.

 

Támogatható tevékenységek köre

Legalább 2, legfeljebb 10 fő tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyos tag foglalkoztatásához kapcsolódóan az alábbiak számolhatóak el:

 

Projektmenedzsment legfeljebb 20%:

 • bérköltség és szociális hozzájárulási adó, megbízási díj és szociális hozzájárulási adó;
 • informatikai eszköz (laptop, asztali számítógép, perifériák) beszerzése;
 • működési költség (irodaszer, telefon, internet, posta).

Célcsoport részére biztosított költségek:

 • munka- és védőruha, védőeszközök;
 • étkezési jegy;
 • közösségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés.

Vásárolt szolgáltatások költsége:

 • speciális szakmai szolgáltatás vásárlása, ami a projekt megvalósításához feltétlenül indokolt;
 • gépi bérmunka.

Technológia korszerűsítés és eszköz vásárlásának költsége:

 • új ill. használt gép, eszköz vagy berendezés vásárlása;
 • új technológia bevezetésének költségei;
 • esetleg felmerülő hatósági díj.

 

Támogatás összege: legalább 2 millió, legfeljebb 10 millió forint.

 

Benyújtás határideje: 2015. január 30.

 

 

 

 

 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

 

Pályázat célja

Települési, tájegységi, nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében, valamint az ezen értékeket bemutató terek kialakítása és rendezvények szervezése által való népszerűsítése.

 

Pályázók köre

Pályázati céltól függően:

 • helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok konzorciumai,
 • társadalmi szervezetek,
 • gazdasági társaságok.

 

Támogatható tevékenységek


 1. I. pályázati cél: Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján;
 2. II. pályázati cél: Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával;
 3. III. pályázati cél: Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítése közoktatási intézményekben.

 

Támogatás összege

 • az I-es támogatási cél esetében: 500.000 Ft - 1.500.000 Ft;
 • a II-es és a III-as támogatási cél esetében: 1.000.000 Ft - 2.000.000 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

 

Benyújtás: 2015. január 5-től 2015. február 15-ig.

 

 

 

 

 

„Tudás-Park”
A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával


Pályázat célja

A felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának a hazai gazdaság szerkezetéhez való igazítása. Az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésének elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával.

 

Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztés nem támogatható.


Pályázók köre

Az alábbi szervezetek pályázhatnak konzorciumi formában:

 • Konzorcium vezető:
  • államilag elismert felsőoktatási intézmény.
 • Kötelező konzorciumi partner:
  • megyei jogú város önkormányzata (továbbiakban: MJV);

vagy

 • a megyei jogú város önkormányzata által megbízott vagy felkért, a konzorciumban az MJV-t képviselő non-profit szervezet.
 • További potenciális konzorciumi partner:
  • államilag elismert felsőoktatási intézmény (fenntartótól és besorolástól függetlenül);
  • megyei jogú város önkormányzata;
  • gazdaság- és területfejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással tevékenységi szinten foglalkozó egyéb nonprofit szervezet;
  • a fejlesztéssel érintett térségben működő helyi, megyei kereskedelmi és iparkamara, illetve megyei agrárkamara.

Támogatható tevékenységek köre

 • Projekt előkészítés;
 • Szakmai tevékenységek:
  • A felsőoktatási intézmények és külső partnerek együttműködéseinek stratégiai megalapozása, együttműködésekkel valamint a felsőoktatási tudástranszferrel, tudásmenedzsmenttel, innovációs szolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiai dokumentum illetve dokumentumok kidolgozása;
  • K+F+I, tudástranszfer, tudásmenedzsment szolgáltatások fejlesztése és biztosítása a térségbe települt vállalkozások, civil és szakmai szervezetek számára;
  • A kiemelt kutatási területek előkészítésével és az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek;
  • Intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése.
  • Projektmenedzsment.

 

Támogatás összege: min. 280.000.000 Ft, max. 650.000.000 Ft.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Beadási határidő: 2014. december 11-től 2015. január 12-ig.

 

 

 

 

 

A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése

 

Pályázat célja


A felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, valamint a helyi felsőoktatási intézményeknek a szakképzést vagy felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való olyan együttműködésének kialakítása és megerősítése, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését.

 

Pályázók köre


Jelen pályázati felhívásra pályázat kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

 • Konzorciumvezetőként: kizárólag állami fenntartású felsőoktatási intézmény.
 • Konzorciumi partnerként:
  • Állami fenntartású felsőoktatási intézmény,
  • Állami intézmény, amely állami fenntartású közneveleési intézmények fenntartói jogait és kötelezettségeit gyakorolja,
  • Felnőttképzési tevékenységet folytató központi költségvetési szerv;
  • Térségi integrált szakképzési központ, vagy annak fenntartója;
  • Térségi munkaerő-piaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgálatásokat, gazdaságfejlesztést ellátó alapítvány vagy nonprofit kft. (konzoricumonként max. 1).

 

Támogatható tevékenységek

 • Előkészítő tevékenység,
 • Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása,
 • Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése,
 • A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris képzési programok fejlesztése,
 • Együttműködések kialakítása,
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés,
 • Projektmenedzsment feladatok ellátása,
 • Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 350.000.000 Ft, max. 600.000.000 Ft lehet.

 

Beadási határidő: 2015. január 6-tól 2015. február 2-ig.

 

 

 

 

 

A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése

 

Pályázat célja


 • Hálózatfejlesztés a határ menti kreatív városi fejlesztésekhez és közép-európai nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódóan
 • Új típusú képzési kapacitások és (szakember megtartó) formációk létrehozása a társadalmi-gazdasági válságfolyamatok megelőzése és kezelése érdekében, különösen a jelentős elvándorlással és társadalmi-gazdasági problémákkal terhelt területeken.

 

A fejlesztés kizárólag a konvergancia régiókra irányulhat!

 


Pályázók köre

 • Önállóan:
  • Államilag elismert felsőoktatási intézmények.
 • Konzorciumi tagként:
  • Államilag elismert felsőoktatási intézmények,
  • Képzésszervezéssel, gazdaság- és területfejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással foglalkozó nonprofit szervezet,
  • Önkormányzat.

 

Főbb támogatható tevékenységek


Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre

 • Nyári egyetem, kutatóműhely, felzárkóztató vagy előkészítő képzések képzési anyagának kidolgozása.

 

Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése

 • A 2014-2020-as tervezési időszakban a társadalomtudományi és gazdaságtudományi területen tervezett interdiszciplináris kutatások, valamint kutatási és képzési együttműködések stratégiai megalapozása.
 • Inter- és multidiszciplináris kutatási és képzési együttműködések kialakítása és programok megvalósítása.
 • Tanulmányi, illetve kutató ösztöndíjak biztosítása.
 • Jövőkutatási irányok „jelenben értelmezett” műszaki kihívásai alapján kutatási irányok kidolgozása és támogató háttér-tudományos kutatóműhely kialakítása.
 • Új típusú információs társadalom eszközrendszerek kifejlesztése a társadalmi felzárkózás és a társadalmi együttműködés fokozása érdekében.
 • Helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó felsőoktatási K+F+I szolgáltatások és kapcsolódó képzések biztosítása, különös tekintettel konkrét városi problémákra vagy fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó K+F+I tevékenységre.

 

Innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása

 • Nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás fokozása: programok megvalósítása, hallgató és kutatócsere biztosítása, közös képzések és tartalomfejlesztések kidolgozása és megvalósítása.
 • Határ menti együttműködések kialakítása és fejlesztése a felsőoktatási, kutatási, valamint kulturális szervezetek, intézmények között

Városi / térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása

 • A társadalom- és gazdaságtudományi képzésekbe és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és problémák beépítése.
 • Kreatív város / Smart City fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása: a magyar városok sajátosságait figyelembe véve, infokommunikációs technológiákkal támogatva a fenntartható fejlődést ösztönöző programok kidolgozása és lebonyolítása a felsőoktatási intézmény által.
 • Felsőoktatási intézmények és telephelyek aktívabb részvételének biztosítása a térségi fenntartható vidék fejlesztési akciókban, különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi szektorban a foglalkoztatottság növelésére.
 • Helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó új típusú képzési formák fejlesztése.

Új felsőoktatási képzésszervezési és intézmény fenntartási módok kialakítása

 • Közösségi finanszírozású, illetve a felsőoktatási felzárkóztató-előkészítő funkciókat, valamint a szakmai gyakorlat biztosítását ösztönző oktatásszervezési módszerek kialakítása.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 70 millió Ft, maximum 300 millió Ft.

 

Beadási határidő: 2014. december 29-től 2014. január 23-ig.

 

 

 

 

 

Speciális infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés a felsőoktatásban

 

Pályázat célja

 • A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása.
 • Gyakorlati képzési helyek kialakítása.

 

Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztés nem támogatható!

 


Pályázók köre

 • Kiemelt felsőoktatási minősítéssel bíró, államilag elismert felsőoktatási intézmények alábbi fenntartói:
  • Központi költségvetési irányító szerv,
  • Központi költségvetési szerv.

 

Támogatható tevékenységek köre


A konstrukció keretében két komponensben nyújtható be pályázat:

 • „A” komponens: Oktatási, kutatási infrastruktúra fejlesztése,
 • „B” komponens: Innovatív gyakorlati képzési helyek kialakítása.

 

„A” komponens

1)      Infrastruktúra fejlesztése komplex képzési, illetve kutatási terek kialakításához: új építés, átalakítás, felújítás, bővítés (beleértve gépészet, elektromosság, vízellátás, stb.).

2)      Képzési helyek felszerelése, eszközök beszerzése.

3)      A kutatási kapacitások növelése, a kutatóhelyek és a régió gazdálkodó szervei közötti együttműködésre alkalmas innovációs környezet megteremtéséhez szükséges műszer- és laborfejlesztés.

4)      Oktatáshoz kapcsolódó audio-vizuális stúdiók felszerelése.

5)      Szoftverbeszerzés a fentiekhez kapcsolódóan (statisztikai, tervezői szoftverek, stb.).

 

„B” komponens

1)      Korszerű, innovatív kutatói- és gyakorlati képzési helyek létrehozása, kialakítása.

2)      Képzési helyek felszerelése, eszközök beszerzése.

 

Mindkét komponens esetében

1)      Info-kommunikációs technológiai fejlesztések, IKT alapinfrastruktúra fejlesztése kizárólag a fentiekhez kapcsolódóan.

2)      A kialakított képzési és kutatói helyek megközelítéséhez, illetve hozzáféréshez kapcsolódó átalakítás, felújítás, bővítés (pl. kerékpártároló).

3)      Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek (Széleskörű felhasználásra kialakított informatikai beruházások és fejlesztések esetében vak- és gyengénlátó-barát (W3C szabvány szerinti) megoldások alkalmazása).

4)      Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása.

5)      Műszaki ellenőri tevékenység.

6)      Projekt menedzsment és szakmai megvalósítók biztosítása, adminisztratív tevékenység ellátása.

7)      Tájékoztatás és nyilvánosság.

8)      Horizontális vállalás teljesítése.

 

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Támogatás összege

 • „A” komponens legalább 800.000.000 Ft, de legfeljebb 1.800.000.000 Ft lehet.
 • „B” komponens legalább 200.000.000 Ft, de legfeljebb 600.000.000 Ft lehet.

 

Beadási határidő: A kiírás tervezet, a benyújtás határideje jelenleg nem ismert.

 

 

 

 

 

Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása

 

Pályázat célja


Egy új, minta értékű egyéni és közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, lakóhelyi) egészségfejlesztést célzó módszer kifejlesztése és bevezetése.

A program területi alapú megközelítéssel, az adott térség, megye speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó eszközökkel, ugyanakkor komplex módon kívánja fejleszteni az emberi erőforrást.

 

Jelen konstrukció keretében Somogy, Baranya, Tolna, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Heves és Nógrád megyében megvalósuló projektek támogathatóak.


Pályázók köre


Önállóan vagy konzorciumvezetőként:

 • az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
 • térségi területfejlesztési feladatokat ellátó nonprofit társulás.

 

Konzorciumi tagként

 • helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, kamara,
 • bevett egyház, elsődlegesen közfeladatot elllátó belső egyházi jogi személy,
 • szociális szövetkezet, egyéb egyesület, közalapítvány, jogi személyiségű nonprofit szervezet, alapítvány,
 • önálló járóbetegellátást nyújtó, illetve fekvő- és járóbeteg szakellátást nyújtó intézmények és/vagy fenntartóik (központi költségvetési szerv, nonprofit kft, nonprofit rt, egyéb nonprofit szervezet).

Legfeljebb 8 tagú konzorciumok pályázhatnak.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Egészségiparhoz kapcsolódó képzési programok, módszertanok kialakítása;
 • Egészségi állapot felmérése, monitorozása, egyéni és közösségi egészségfejlesztési tervek kidolgozása;
 • Képzések szervezése, lebonyolítása, beleértve a helyben működő vállalkozások, gazdaságok, szociális szövetkezetek felkészítését az egészséges ételek előállításához kapcsolódó tudnivalókról;
 • Felzárkózást elősegítő, életkészségek fejlesztését szolgáló tanácsadás;
 • Fejlesztő foglalkozások, tanácsadások szervezése, lebonyolítása;
 • Életmóddal összefüggő betegségek és szövődményeik megelőzése (pl. életkészség fejlesztésével összefüggő szabadidős programok, dohányzás megelőzési programok, szerfogyasztással kapcsolatos korai intervenció);
 • Egészségfejlesztési és szemléletformáló programok, kiemelten az egészséges életmódot, valamint életmódváltást támogató programok, rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 300 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft.

 

Beadási határidő: 2014. december 15-től 2015. január 15-ig.

 

 

 

 

 

Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása

 

Pályázat célja


Az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.

 

Pályázók köre

 • Egyházi jogi személyek,
 • Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások;
 • egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások stb.);
 • a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása;
 • azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 150 000 Ft, maximum 5 millió Ft.

 

Beadási határidő: 2015. január 7.

 

 

 

 


Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

 

Pályázat célja


A kiírás az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja.

 

Pályázók köre

 • Egyházi jogi személyek,
 • Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelme, bővítése, egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások;
 • A magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát medencei egyházi műemlékek és a kárpát medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Támogatás összege: min. 1 millió Ft, maximum 40 millió Ft.

 

Beadási határidő: 2015. január 7.

 

 

 


 

AAL JP – Living active and independently at home –

Integrált megoldásokat támogató infokommunikációs technológiák az idősebb felnőttek aktív és önálló életviteléhez való hozzájárulásának céljával - TERVEZET

 

Pályázat célja

A program céljaival összhangban lévő, innovatív, transznacionális és multi-diszciplináris együttműködési projektet támogatása, melyek egyértelmű piaci potenciállal bírnak.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Felhasználóbarát, hozzáférhető és funkcionális tecnológiai megoldások kialakítása.
 • Elsődleges prioritás: a meglévő technológiák integrálása IKT-alapú megoldások létrehozásának céljával, amelyek támogatják az időseket a saját otthonukban, növelve függetlenségüket, lehetővé teszik és ösztönzik a társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételüket, támogatják a mindennapi életüket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

Beadási határidő: A program teljes kiírása 2015. február végén várható, várható beadási határidő: 2015. május vége.

 

 

 

 

 

Erasmus + - Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

 

Pályázat célja

Innnovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése, ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új vállalkozások létrejöttének segítése.

 

Pályázók köre

Stratégiai partnerségben bármilyen, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén vagy egyéb társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő vagy több különböző területet transzverzálisan érintő tevékenységet végző szervezetek:

 • Civil szervezetek, egyesületek,
 • Oktatási és közintézmények,
 • Kkv-k, nagyválalatok, társadalmi vállalkozások, kulturális és képzési központok.

Résztvevő országok: programországok, valamint az EU-val szomszédos partnerországok.

Projekttípustól függően kettő vagy három különböző országból legalább kettő vagy három szervezet együttműködése elvárás egy partnerségen belül.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokomunikációs eszközök használata.
 • Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszéfra, civil társadalom) között.
 • Hálózatépítés, jó gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
 • Aktív állampolgárság és új társadami vállakozások létrehozása.
 • Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
 • Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket kéviselnek).

 

Támogatás összege: max. évi 150 000 Euró (azaz havi 12 500 Euró).

 

Beadási határidő

Partnerségek a felsőoktatás, az iskola és a felnőttoktatás terén: 2015. március 31. 12:00

Partnerségek az ifjúsági területen a megvalósítási időszaktól függően:

 • 2015. február 4.12:00
 • 2015. április 30. 12:00
 • 2015. október 1. 12:00

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ - Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

 

Pályázat célja

A programban résztvevő országok és a partner országok közötti együttműködés, csereprogramok, önkéntes szolgálat, ifjúságsegítők mobilitásának megerősítése.

 

Pályázók köre

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • nemzeti ifjúsági tanács;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű köztestület;

amely a programban részt vevő országban rendelkezik székhellyel, pályázhat a projektben érintett összes szervezet nevében. A pályázónak olyan szervezetnek kell lennie, amely a pályázat benyújtási határidejeként megadott időpontban már legalább egy éve törvényesen bejegyzett szervezetként működik.

A kapacitásépítési projektek olyan, országokon átívelő projektek, amelyekben legalább három különböző ország legalább három részt vevő szervezete képviselteti magát, és a három ország közül legalább egynek programban részt vevő országnak, egynek pedig támogatható partnerországnak kell lennie.

 

Támogatható tevékenységek köre

A kapacitásépítési projekteknek a következő tevékenységeket kell végrehajtaniuk:

 • ifjúsági szervezetek és partnerországok hatóságai közötti stratégiai együttműködés támogatása;
 • ifjúsági szervezetek és az oktatás, illetve képzés terén tevékenykedő szervezetek, valamint az üzleti vállalkozások és a munkaerőpiac képviselői közötti együttműködés támogatása;
 • ifjúsági tanácsok, ifjúsági platformok és a partnerországok ifjúságüggyel foglalkozó helyi, regionális és nemzeti hatóságai kapacitásának növelése;
 • partnerországok ifjúsági szervezeteinek megerősítése a menedzsment, az irányítás, az innovációs kapacitások és a nemzetköziesedés terén;
 • az ifjúsági munka különböző gyakorlatainak elindítása, tesztelése és megvalósítása, például:
  • ifjúságsegítők és oktatók társadalmi-szakmai fejlődésének eszközei és módszerei;
  • a nem formális tanulás módszerei, különös tekintettel a kompetenciaelsajátítást és fejlesztést – a médiaműveltséget is beleértve – támogató módszerekre;
  • gyakorlati oktatási rendszerek új formái és valós társadalmi helyzetek szimulációja; az ifjúsági munka új formái, nevezetesen a nyitott és rugalmas tanulás, a virtuális mobilitás és a nyitott oktatási segédanyagok stratégiai alkalmazása, valamint az ikt-ban rejlő potenciál hatékonyabb kiaknázása;
  • olyan együttműködési, hálózatépítési és a társaktól való tanulásra irányuló tevékenységek, amelyek erősítik az ifjúsági munkát végző szervezetek hatékony menedzsmentjét, nemzetköziesedését és vezetését.

 

Támogatás összege: minimum 500 000 Euró, maximum 1 000 000 Euró.

 

Beadási határidő: 2015. február 10. 12:00

 

 

 

 

 

Erasmus+ - Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

 

Pályázat célja

A szakképzettségi hiányosságok kezelése, illetve az alap-és továbbképzéssel foglalkozó szakképzési rendszereknek az ágazat specifikus munkaerő-piaci igényekre és új készségek iránti keresletre való gyorsabb reagálásának lehetővé tétele egy vagy több foglalkozási profil tekintetében.

 

Pályázók köre

A szakképzettség-fejlesztési szövetségek legalább három, programban részt vevő ország legalább kilenc részt vevő szervezetét foglalják magukban; a három ország közül legalább kettőnek uniós tagállamnak kell lennie. Egy szervezet egyidejűleg csak egy szakképzettség-fejlesztési szövetségre vonatkozó kérelemben vehet részt.

Ezen kívül a szövetségben részt vevő minden országból részt kell vennie legalább egy szervezetnek a következő három kategória mindegyikéből:

 • Szakképzést nyújtó közjogi vagy magánjogi jogalanyok;
 • Ágazat specifikus szakértelemmel rendelkező közjogi vagy magánjogi jogalanyok, amelyek egy adott ágazatot képviselnek (regionális, nemzeti vagy európai szinten;
 • Közjogi vagy magánjogi jogalanyok, amelyek szabályozói szerepet töltenek be az oktatási és képzési rendszerekben (helyi, regionális vagy nemzeti szinten).

 

Támogatható tevékenységek köre

Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan, egymással összefüggő koherens és átfogó tevékenységcsoportokat hajtanak végre, amelyek rugalmasak és hozzáigazíthatók a különböző aktuális és jövőbeli munkaerő-piaci igényekhez:

 • egy adott gazdasági ágazat készség- és képzési igényeinek meghatározása;
 • közös tantervek kidolgozása, rendelkezésre bocsátása.

 

Támogatás összege

 • 2 éves pályázati szakasz esetén max. 700 000 Euró.
 • 3 éves pályázati szakasz esetén max. 1 000 000 Euró.

 

Beadási határidő: 2015. február 26. 12:00

 

 

 

 

Erasmus+ - Felsőoktatási fejlesztési projektek

 

Pályázat célja

A Felsőoktatási fejlesztési projektek (Capacity Building in the Field of Higher Education) célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.

 

Pályázók köre

 • felsőoktatási intézmény,
 • felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
 • kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.

 

Partnerországok köre: Európai Unió szomszédos országai (az Orosz Föderáció kivételével), számos ázsiai, közép-ázsiai, latin-amerikai ország, Irak, Irán, Jemen és a Dél-Afrikai Köztársaság.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Közös projektek (Joint Projects)
  • kurrikulumfejlesztés
,
  • a felsőoktatási intézmények vezetésének, menedzsmentjének és működésének modernizációja,
  • a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése.
 • Strukturális projektek (Structural Projects)
  • a felsőoktatási rendszerek szakpolitikai, irányítási és menedzsment szintű reformja,
  • a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése,
  • Mindkét kategóriában lehetőség nyílik kiegészítő személyzeti és hallgatói mobilitási komponens megpályázására, de kizárólag az EU szomszédos országai (Nyugat-Balkán, Keleti Partnerség országai, dél-mediterrán régió) viszonylatában.

 

Támogatás összege: 500 000 – 1 000 000 Euró.

 

Beadási határidő: 2015. február 10. 12:00.

 

 

 

 

 

 

Visegrádi Alap 2015

Pályázat célja

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja a Visegrádi Négyek országaiban, vagy azokkal kapcsolatban megvalósuló projekteken keresztül.

 

Pályázók köre

Nonprofit szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és a helyi önkormányzatok, az állami iskolák és egyetemek, kutatási és tudományos szervezetek (kivéve állami költségvetésből finanszírozott intézmények) a Visegrádi Négyek országaiból.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, de legalább három országból való együttműködés feltétel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos eszmecserék és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordító támogatás.

Small grants: a projekt költségvetése 6 hónapra tervezhető;

Standard grants: a projekt költségvetése 12 hónapra tervezhető.

 

Támogatás összege

 • Small grants: maximum 6000 EUR;
 • Standard grants: minimum 6001 EUR.

 

Támogatás mértéke: Maximum 80%.

 

Benyújtás

 • Small grants: 2014. december 1., 2015. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.
 • Standard Grants: 2015. márius 15., szeptember 15.

 

 

 

 

 

Kreatív Európa Program/Média - Csomagtervek kidolgozásának támogatása

 

Pályázat célja

 • olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások fejlesztése, amelyek kedvező határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek;
 • európai audiovizuális produkciós vállalatok támogatása az audiovizuális alkotások európai és nemzetközi koprodukcióinak elősegítése érdekében.

 

Pályázók köre

Független európai produkciós vállalatok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • legalább 60 perc játékidejű, elsősorban filmszínházi bemutatásra szánt játékfilmek, animációs filmek és kreatív dokumentumfilmek;
 • elsősorban televíziós bemutatásra vagy digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű filmdrámák (önálló filmek vagy sorozatok), összesen legalább 24 perc játékidejű animációs filmek (önálló filmek vagy sorozatok) és legalább 50 perc játékidejű kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok)
 • elsősorban digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű vagy 90 perc felhasználói élményt nyújtó fikciós projektek, összesen legalább 24 perc játékidejű vagy 24 perc felhasználói élményt nyújtó animációs filmek és legalább 50 perc játékidejű vagy 50 perc felhasználói élményt nyújtó kreatív dokumentumfilmek.

 

Támogatás összege: 70 000 EUR - 200 000 EUR

 

Támogatás mértéke: 50%

 

Benyújtás határideje: 2015. február 5.

 

 

 

 

 

Kreatív Európa Program/Média -Támogatás egyedi projektek fejlesztéséhez

 

Pályázat célja

 • olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások fejlesztése, amelyek kedvező határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek;
 • európai audiovizuális produkciós vállalatok támogatása az audiovizuális alkotások európai és nemzetközi koprodukcióinak elősegítése érdekében.

 

Pályázók köre

Független európai produkciós vállalatok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Legalább 60 perc játékidejű, elsősorban filmszínházi bemutatásra szánt játékfilmek, animációs filmek és kreatív dokumentumfilmek
 • Elsősorban televíziós bemutatásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű filmdrámák (önálló filmek vagy sorozatok), összesen legalább 24 perc játékidejű animációs filmek (önálló filmek vagy sorozatok) és legalább 50 perc játékidejű kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok)
 • Elsősorban digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű vagy 90 perc felhasználói élményt nyújtó fikciós projektek, összesen legalább 24 perc játékidejű vagy 24 perc felhasználói élményt nyújtó animációs projektek és legalább 50 perc játékidejű vagy 50 perc felhasználói élményt nyújtó kreatív dokumentumfilmek.

 

Támogatás maximális összege

 • animációs filmek: 60 000 EUR,
 • kreatív dokumentumfilmek: 25 000 EUR,
 • fikciós projektek: 50 000 EUR, ha a produkció tervezett költségvetése legalább 1,5 millió EUR,
 • fikciós projektek: 30 000 EUR, ha a produkció tervezett költségvetése kevesebb mint 1,5 millió EUR.

 

Benyújtás határideje

 • 2015.01.15.
 • 2015.04.16.

 

 

 

 

Felsőoktatási intézmények hálózatainak pályázata

 

Pályázat célja


A programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia) akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges.

 

Pályázók köre


Egy CEEPUS hálózatot legalább három felsőoktatási intézmény szervezeti egységei bevonásával alakul ki, amelyből legalább kettő két különböző CEEPUS ország tagja.

 

Kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények pályázhatnak (koordinátorként vagy partnerként).

 

Támogatható tevékenységek

 • Klasszikus hálózati tevékenység (hallgatói és oktatói mobilitás, intenzív kurzus, hallgatói kirándulás szervezése)
 • Klasszikus hálózati tevékenység + közös programok fejlesztése / bevezetése
 • Közös tanulmányi programok fejlesztése / bevezetése
 • Tanári mobilitás esetén 6 tanítási óra, ill. konzultáció / hét
 • Együttműködési megállapodásokat csatolni lehet a pályázathoz

 

Támogatás összege
A programban nem konkrét támogatási összegekre hanem, a partnerek fogadási hónapkereteire lehet pályázni. A hónapkereteket reálisan kell megtervezni, a tényleges igényeket tükrözve.

 

Benyújtási határidő

 • A pályázati anyag Internetre való feltöltésének határideje: január 15.
 • A csatolandó dokumentumok feltöltésének határideje: február 15.

 

 

 

 

 

FInish - Jövő Internet alapú intelligencia és információ-megosztás az élelmiszeriparban az üzleti együttműködés elősegítésére

 

Pályázat célja

A FInish pályázat a SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének (FI-PPP 1. fázis) és a FIspace projekt romlandó termékek logisztikai megoldásainak (FI-PPP 2. fázis) folytatása. Célja intelligens rendszerek fejlesztése és működtetése romlandó termékek (pl. élelmiszer, virág) értékesítési láncai számára. Mindezt egy olyan ökoszisztémában, amely összehozza: i) a felhasználók üzleti érdekeit és ii) a szoftverfejlesztők illetve webes vállalkozók kreatív ötleteit valamint technológiai megoldásait.

 

Speciális célok

 • A kisméretű és innovatív IKT vállalkozások segítése, az FI-PPP program technológiáin alapuló magas minőségű és jelentős hatású megoldások kifejlesztésére az élelmiszer- és virágértékesítési láncok számára;
 • Nagyszámú innovatív és technológiailag kihívást jelentő szolgáltatás és alkalmazás kifejlesztése, az élelmiszer- és virágértékesítési láncon belüli virtualizáció, összekapcsolhatóság és intelligencia területén;
 • Az FI-PPP programban kifejlesztett technológiák és elképzelések gyakorlati megvalósítása és validálása;
 • A KKV-k támogatása alkalmazások létrehozására a Jövő Internet felhasználásával, és segítségnyújtás az alkalmazások EU-s és nemzetközi piacra kerülésében;
 • Annak biztosítása, hogy a szolgáltatások és alkalmazások valós üzleti értéket képviseljenek az élelmiszer- és virágértékesítési láncok együttműködő üzleti hálózatai számára.

 

Pályázók köre: agrár-élelmiszeripari, valamint szoftver-és webfejlesztő vállalkozások

 

Támogatható tevékenységek köre

Fő tevékenységek

 • Nyílt felhívások kiírása KKV-k és web-fejlesztők részére
 • KKV-k és web-fejlesztők képzése
 • Szoftverfejlesztési környezet kialakítása és fenntartása
 • A FIspace platform használatának elősegítése
 • KKV-k bevonása a platform működésének valamint a kifejlesztetett alkalmazások prototípusainak tesztelésébe

Fejlesztési területek

 • Intelligens döntéstámogatás „Beavatkozás, nyomonkövetés, problémaazonosítás, változáskezelés, tervezés és optimalizálás”
 • Információcsere „Hibamentes, biztonságos, gyors információ-áramlás, a lánc tulajdonságainak figyelembe vételével (dinamikusan változó, élő termékek)”
 • Valós idejű virtualizáció „Tárgyak (termék, láda, rekesz, raklap, kamion) helytől független érzékelése és ezek helyzetének, mozgásának a valóságot utánzó megjelenítése”
 • Támogatás teljes összege: 4.88 millió Euro.

 

Beadási határidők

 • 2014. december 10.
 • 2015. március-április.

 

 

 

 

 

 

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása („A” komponens)

 

Pályázók köre

 • Önállóan: gazdasági társaságok;
 • Legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Támogatható tevékenységek

 • Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálasa, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére, a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása (Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen kell nyújtani a vállalkozások részére!);
 • projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel;
 • műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása;
 • tájékoztatás, nyilvánosság;
 • előkészítési tevékenység: előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, a munkáltatók felkutatása.

 

Támogatás összege: Az átvilágítani tervezett vállalkozások összlétszámától függően minimum 50.000.000 Ft, maximum 350.000.000 Ft.

 

Támogatás mértéke: max. 100%.

 

Benyújtási határidő: 2014. november 12-től- 2014. december 31-ig.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása


Pályázat célja

A pályázat a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Pályázók köre

Legalább 3 lezárt üzleti évvel és minimum 10 fő statisztikai létszámmal rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan:
  • külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
  • külföldi árubemutató szervezése.
 • Fentiekhez kapcsolódóan:
  • piacra jutás;
  • IT fejlesztés;
  • tanácsadás igénybevétele;
  • piackutatás elkészítése;
  • szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme;
  • innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás.

Támogatás összege: 3 millió Ft – 7,5 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 31.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 

Pályázat célja

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT fejlesztés, gyártási licenc, gyártási know-how támogatása.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Pályázók köre

Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan:
  • gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:
  • az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
  • infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható,
  • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek;
  • a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

 

Támogatás összege: 10-100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 31.

 

 

 

 

 

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás

 

Pályázat célja

Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése érdekében.

 

Pályázók köre

Borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak, vagy
 • nagyvállalatnak minősülő üzem.

 

Támogatható tevékenységek

A 2014. augusztus 1-jén lezárt - az MVH honlapján is megtalálható - hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépek beszerzése, feltéve, hogy a kérelmező a berendezést 2014. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette.

 

Támogatás maximális összege: 100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 20-40%

 

Benyújtás: 2014. október 16. és 2014. december 31. között. A támogatási kérelmek a benyújtás sorrendjében kerülnek elbírálásra!

 

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program
2014-2020

 

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: modernkori totalitárius rendszerek és a közelmúlt történelmének meghatározó eseményei, ezen belül pl.:
  • tolerancia,
  • kultúrák közötti párbeszéd,
  • megbékélés kérdései,
  • fiatalok bevonása.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

 

2. Alprogram: Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 nap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, informá