NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás


Pályázat célja

A hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.

 

Pályázók köre

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező kutatóhelyei;
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények;
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség (max. 3 konzorciumi tag).

 

Nem támogathatóak  a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló  projektek.

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható:

 • Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése.

 

Kizárólag a fenti tevékenységhez kapcsolódóan:

 • épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;
 • projekt előkészítés, projektmenedzsment;
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele;
 • szolgáltatás igénybevétele.

 

Olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra- beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz.

 

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 1.000 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. október 15-től 2017. október 15-ig.

 

 

 

 

Iparjog


Pályázat célja

A szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

 

Pályázók köre

 • mikro-, kis- és középvállalkozások;
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

 

Nem támogathatóak  a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló  projektek.

 

Támogatható tevékenységek

 • Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható, max. 200 000 Ft);
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek (1-3 millió Ft):
  • újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások igénybevétele;
  • hazai és külföldi iparjogvédelmi bejelentés, európai szabadalom hatályosítása;
  • Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
  • max. 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek.
 • Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek (max. 2 millió Ft).

Támogatás összege: min. 1 millió Ft, max. 6 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. szeptember 24- től 2017. szeptember 25-ig.

 

 

 

 

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

 

Pályázat célja

A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése, olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 

Pályázók köre

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, és
 • éves átlagos statisztikai létszámuk a legutolsó lezárt teljes üzleti évben min. 1 fő volt.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség (max. 3 konzorciumi tag).

 

Nem támogathatóak  a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló  projektek.


Támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

 • Ipari kutatás;
 • Kísérleti fejlesztés.

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:

 • Eljárás-innováció: új, vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása.

Kizárólag a fentiekhez kapcsolódóan:

 • eszközbeszerzés;
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alapinfrastrukturális fejlesztések;
 • immateriális javak beszerzése;
 • a beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek;
 • kiállításon vagy vásáron való részvétel(max. 40 millió Ft);
 • projektelőkészítés, projektmenedzsment;
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele;
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

 

 

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 1 000 millió Ft.

 

Támogatás mértéke

A vállalkozás méretétől (KKV vagy nagyvállalat), a megvalósítás helyszínétől és a megvalósítani kívánt tevékenységektől függően: max. 80%.


Benyújtási időszak: 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig.

 

 

 

 

Magyarországi könnyűzenei, jazz, világ- és népzenei produkciók megvalósítása


Pályázat célja

Magyarországi könnyűzenei, jazz, világ- és népzenei produkciók megvalósítása, valamint a magyarországi kortárs improvizatív zene, művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres bemutatása élő előadásokon.

 

Pályázók köre

Az előadást/előadásokat megrendező:

 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek;
 • jogi személyek (nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója);
 • egyéni vállalkozók.

 

Támogatható jogcímek

 • előadói tiszteletdíj;
 • hangszerelés tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak),
 • kottakölcsönzés és – beszerzés;
 • terembérleti díj;
 • hangszerbérlet, hangszerszállítás, hangszerhangolás;
 • utazási, szállásköltség;
 • audiovizuális eszközök bérleti díja;
 • hang- és fénytechnikai, reklám- és propagandaköltség.

 

Támogatási időszak: 2015. szeptember 1.–2016. december 31.

 

Támogatás maximális összege: 2.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 21.

 

 

 

 

Külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken

 


Pályázók köre

Magyarországi hangversenyt rendező:

 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek;
 • jogi személyek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója);
 • egyéni vállalkozók.

 

Támogatható jogcímek

 • előadói tiszteletdíj;
 • szerzői jogdíj;
 • terem-, helyszínbérleti díj;
 • szállítási, utazási, szállásköltség;
 • reklám-, marketing- és propagandaköltség;
 • kottakölcsönzés és –beszerzés;
 • hangszerbérlet;
 • hangszerhangolás;
 • hang- és fénytechnikai költség.

 

Támogatási időszak: 2015. december 1. – 2016. június 30.

 

Támogatás maximális összege: 3.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 21.

 

 

 

Koncertsorozatok, zenei vetélkedők, zenei táborok és kurzusok, kidolgozásának és megvalósításának támogatása


Pályázat célja

Ismeretterjesztő tematikus (komoly- és könnyűzenei) koncertsorozatok, zenei vetélkedők, zenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.


Pályázók köre

A zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező:

 • előadó-művészeti együttesek;
 • hangversenyszervezők;
 • alap- és középfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója);
 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek;
 • egyéni vállalkozók.

 

Támogatható jogcímek

 • szerzői tiszteletdíjak (az ismeretterjesztő program vagy vetélkedő tematikájának kidolgozásában résztvevő szerzők részére);
 • előadók, közreműködők tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak);
 • terembérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre);
 • helyszínbérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre);
 • utazási, szállítási költség,
 • hangszerbérlet,
 • kottakölcsönzés és -beszerzés.

 

Támogatási időszak: 2015. július 1.–2016. augusztus 31.

 

Támogatás maximális összege: 3.000.000 Ft.


Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 21.

 

 

 

 

Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása


Pályázat célja

Egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása.

 

Pályázók köre

A hangversenyt/hangversenyeket megrendező:

 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek;
 • jogi személyek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója);
 • egyéni vállalkozók.

Támogatható jogcímek

 • előadói tiszteletdíj;
 • hangszerelés tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak);
 • kottakölcsönzés és –beszerzés;
 • terem-, helyszínbérleti díj;
 • hangszerbérlet;
 • hangszerszállítás;
 • hangszerhangolás;
 • utazási, szállásköltség;
 • audiovizuális eszközök bérleti díja;
 • reklám-, marketing- és propagandaköltség.

 

Támogatási időszak: 2015. augusztus 1. – 2016. december 31.

 

Támogatás maximális összege: 3.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 21.

 

 

 

 

Táncházi programok támogatása


Pályázat célja

Rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatása, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel – kizárólag élőzenés szolgáltatással – kerülnek megrendezésre.

 

Pályázók köre

Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó:

 • intézmények;
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye);
 • egyesületek, alapítványok;
 • nonprofit gazdasági társaságok.

 

Támogatható jogcímek

 • zenészek, oktatók tiszteletdíja;
 • kézműves foglalkozások vezetőinek tiszteletdíja;
 • játszóházvezetők tiszteletdíja.

 

Támogatott pályázatok esetén a táncházat akkor is meg kell tartani 6 alkalommal, élőzenés szolgáltatással, ha a kollégium csökkentett támogatást nyújt.

 


Támogatási időszak: 2016. január 1.–2016. augusztus 31.

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 16.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 17.

 

 

 

 

Művészeti és honismereti bentlakásos táborok szakmai támogatása


Pályázat célja

Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. (Napközis jellegű táborokat és saját, egy alkotó közösségre korlátozódó táborokat a Kollégium nem támogat!)

 

Pályázók köre

 • Táborok esetében:
  • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények;
  • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye);
  • egyesületek, alapítványok;
  • nonprofit gazdasági társaságok;
  • szakmai szervezetek;
  • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek.
 • Továbbképzés esetében:
  • Országos hatókörű szakmai szervezetek, intézmények (Határon túli pályázók esetében, a saját országuk magyar lakta régióját lefedő hatókörű szervezetek, intézmények).

 

Támogatható jogcímek

 • előadók tiszteletdíja;
 • közreműködők tiszteletdíja;
 • oktatók tiszteletdíja;
 • szállítási költség (szakmai anyagok szállítása);
 • foglalkozások szakmai anyagköltsége;
 • terem-, helyiség-, területbérlés.


Támogatási időszak: 2016. január 1.–2016. augusztus 31.

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 17.

 

 

 

 

Közművelődési és népművészeti rendezvények támogatása


Pályázat célja

Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése.

 

Pályázók köre

Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó:

 • intézmények;
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye);
 • egyesületek, alapítványok;
 • nonprofit gazdasági társaságok;
 • szakmai szervezetek.

 

Támogatható jogcímek

 • előadók tiszteletdíja;
 • közreműködők tiszteletdíja;
 • zsűritagok tiszteletdíja;
 • installációs költség (kiállításhoz);
 • reklám- és propagandaköltségek;
 • utazási, szállítási, szállásköltség,
 • terem-, helyiség-, terület-, eszköz-, hang- és fénytechnika bérlés.

 

Támogatási időszak: 2016. január 1.–2016. augusztus 31.

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. szeptember 17.

 

 

 

 

Nemzeti Kulturális Alap - Színház- és Táncművészet Kollégium pályázati felhívásai

 

Pályázat címe, kódja, forrás

Pályázók köre

Igényelhető támogatás

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető

Új színházi produkciók megvalósítása

 

2917/197

Forrás: 47.680.000 Ft.

 • természetes személyek;
 • egyéni vállalkozók;
 • magyar nyelven játszó határon túli színházak, vagy társulatok;
 • magyarországi szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek), színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

Maximum 4.000.000 Ft/pályázat.

 • előadói tiszteletdíj;
 • alkotó(k) tiszteletdíja;
 • közreműködő(k) tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak);
 • jelmez, díszlet, kellék;
 • fénytervezés;
 • hangtechnika tervezés;
 • látványtervezés;
 • bérleti díj;
 • szállítási költség;
 • reklám- és propagandaköltség.

Már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazása, előadások befogadása, szakmai együttműködések kialakítása

 

2945/197

 

Forrás: 21.596.000 Ft.

Az Előadó-művészeti törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában az Előadó Művészeti Irodánál regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett szervezetek:

 • alapítványok;
 • egyesületek;
 • színházak;
 • természetes személyek;
 • egyéni vállalkozók;
 • magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

A kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

 • előadói tiszteletdíj;
 • alkotó(k) tiszteletdíja;
 • közreműködő(k) tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak);
 • szállásköltség;
 • utazási költség;
 • szállítási költség;
 • bérleti díj;
 • reklám- és propagandaköltség.

Új színházi előadások koprodukcióban történő megvalósítása és forgalmazása

 

2943/197

 

Forrás: 47.680.000 Ft.

 • természetes személyek;
 • egyéni vállalkozók;
 • magyar nyelven játszó határon túli színházak vagy társulatok;
 • valamint az Előadó-művészeti törvény hatálya alá tartozó és annak alapján az Előadó Művészeti Irodánál bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek), színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

A Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

 • előadói tiszteletdíj;
 • alkotó(k) tiszteletdíja;
 • közreműködő(k) tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak);
 • díszlet, jelmez, kellék;
 • fénytechnikai költség;
 • hangtechnikai költség;
 • szállítási, utazási költség;
 • szállásköltség;
 • reklám- és propagandaköltség.

 

Színházi témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, külföldi vendégszerepléseken való részvétel

 

2923/197

 

Forrás: 8.414.000 Ft.

 • magyarországi színházi intézmények;
 • színházi szakemberek;
 • színházi előadásokat rendező természetes és jogi személyek;
 • egyéni vállalkozók (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

A Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

 • előadói tiszteletdíj;
 • közreműködő(k) tiszteletdíja;
 • szállásköltség;
 • utazási költség;
 • részvételi, regisztrációs díj;
 • belépőjegy;
 • standbérleti díj;
 • terembérleti díj;
 • kölcsönzési díj;
 • szállítási költség;
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomdaköltség;
 • dokumentációs költségek.

Kihívással élők színházi programjai megvalósítása

 

2983/197

 

Forrás: 13.600.000 Ft.

 • kőszínházak;
 • szabadtéri színházak;
 • nyári fesztiválokat rendező jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

A Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

 • színházi jelnyelvi tolmács tiszteletdíja,
 • narrátor tiszteletdíja,

(a kihívással élők (látás- és hallássérültek) által látogatott, illetve a számukra meghirdetett integrált színházi előadások professzionális infokommunikációs akadálymentesítésére)

 • eszközbérleti díj

(az infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök bérlése)

 • látássérültek esetén: fülmonitor rendszer,
 • hallássérültek (nagyothallók, és cochleáris implantáltak) esetén: indukciós hurok és/vagy fülmonitor rendszer.

Magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítása

 

2904/197

 

Forrás: 20.047.000 Ft.

 • az Előadó-művészeti törvény hatálya alá tartozó és annak alapján az Előadó Művészeti Irodánál bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett magyarországi színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

Maximum 2.000.000 Ft/pályázat.

 • előadói tiszteletdíj;
 • művészeti munkatárs(ak) tiszteletdíja;
 • pedagógiai munkatárs(ak) tiszteletdíja;
 • szerzői jogdíj(ak);
 • utazási költség (előadók, diákok);
 • jelmez, díszlet, kellék;
 • fénytervezés;
 • hangtechnika tervezés;
 • látványtervezés;
 • szállítási költség;
 • reklám- és propagandaköltség;
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomdaköltség;
 • dokumentációs költség.

Támogatás mértéke

legfeljebb 100%.

Benyújtás határideje

2015. szeptember 14.

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása


Pályázat célja

Forrás biztosítása a helyi önkormányzatok és társulásaik 2007-2013 programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési pályázatainak a legkésőbb 2016-ban megvalósuló projektrészéhez kötődő saját forrás kiegészítéséhez és 2016. december 31-éig történő lehívásához.

 

Pályázók köre

A Kvtv. 3. melléklet II. 3. pontja szerinti:

 • helyi önkormányzat,
 • társulás.

Társulás esetén a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot.

 

Támogatható alcélok

 • 1. vízgazdálkodási cél:
  • vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés;
  • árvízvédelem;
  • ivóvízminőség-javítás.
 • 2. környezetvédelmi cél:
  • települési szilárdhulladék-kezelés;
  • települési hulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása;
  • szennyvízelvezetés és –tisztítás;
  • önkormányzati feladatok ellátását szolgáló energia-hatékonyság növelése.
 • 3. szociális város-rehabilitáció;
 • 4. egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást ellátó intézmények fejlesztése;
 • 5. bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése;
 • 6. belterületi közutak, kerékpárutak fejlesztése.

 

Keretösszeg: 16 900 millió Ft.

 

Támogatás mértéke:

 • 1. pont szerinti pályázati alcél esetén: 60%;
 • 2-6. pontok szerinti pályázati alcélok esetén: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2015. október 1.

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

 • magyarországi civil szervezet;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetek és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
 • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

 • a demokratikus emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • jó kormányzás, az átláthatóság és részvételi demokrácia elősegítése;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése, a kultúrák közti különbségek megismerése és elfogadása;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése, továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása;
 • a hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése;
 • a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése.

Elszámolható:

 • bér- és járulékköltség;
 • utazási költség és napidíj;
 • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 10 000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2015. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása - GINOP-1.2.2-15

 

 

Pályázat célja

KKV-k versenyképességének javítása: új eszköz beszerzése.

 

 

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalozásnak minősülő

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • szövetkezetek,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházásokhoz nem nyújtható támogatás.


 

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan támogatható (a projekt legalább 50%-a):
  • Új eszköz beszerzése.
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:
   • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
   • az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
   • információs technológia-fejlesztés;
   • online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés;
   • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
   • Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:
    • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő
    • új eszközök beszerzése;
    • akadálymentesítés, infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
    • információs technológia-fejlesztés (IT akadálymentesítés).

Támogatás összege

 • Egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező cégek esetében: 5 millió Ft – 50 millió Ft.
 • Egy teljes lezárt üzleti évvel NEM rendelkező cégek esetében: 5 millió Ft – 10 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése - GINOP-1.2.1-15

 

 

Pályázók köre

Legalább 1 lezárt üzleti évvel, 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező és 1 fő statisztikai létszámmal bíró, Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozások, melyek tevékenységüket tekintve:

 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai.

 

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.

Önállóan nem támogatható, kizárólag eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:

 • az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek;

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor (önállóan nem támogatható):

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése;
 • a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

 

 

Támogatás összege: min. 50.000.000 Ft, max. 500.000.000 Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: a megvalósulás helyszínétől függően 35-50%.

 

 

Benyújtási időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Pályázat célja

A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése.

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.


Pályázók köre

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel,
 • legutolsó lezárt üzleti évük alapján legalább 2 fő statisztikai létszámmal rendelkeznek,
 • tevékenységüket tekintve magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és
 • hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és
 • a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy
 • részvételük intenzitása ilyen  tekintetben növekszik.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaságok;
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • a)     Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
 • b)     Külföldi árubemutató szervezése.

Önállóan nem támogatható csak az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan:

 • Piacra jutás támogatása;
 • Információs technológia-fejlesztés;
 • Tanácsadás igénybevétele;
 • Piackutatás elkészítésének költsége;
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

 

Támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig.

 

Az alábbi linken elérhető díjmentes előminősítő adatlapunk, melyet szíveskedjen kitölteni. Az így kapott információk alapján szakértő kollégáinkkal megvizsgáljuk a pályázás lehetőségét, és felvesszük Önnel a kapcsolatot:

 

Díjmentes előminősítés

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. szeptember 1.

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.