NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása

 

Pályázat célja

Drogambulanciák és alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek kiegészítő működési támogatása.

 

Pályázók köre

 • közhasznú, civil szervezetek, közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok;
 • egyházak, egyházi fenntartású intézmények;
 • szociális, egészségügyi intézmények;
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények;
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

A pályázat elsősorban azoknak a szervezeteknek biztosít kiegészítő működési támogatást, melyek alaptevékenységeiken túl, kiegészítő szolgáltatásokat is végeznek.

 

Támogatható főbb költségek köre

A program, a projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez szükséges:

 • anyagköltségek (pl.: nyomtatvány, irodaszer, szakkönyvek),
 • szolgáltatások (pl.: részvételi díj, bérleti díj, posta, telefon, étkezési költség),
 • bérköltségek és egyéb személyi jellegű kifizetések,
 • tárgyi eszközök, immateriális javak kiadások költségei, beszerzései.

 

Támogatás összege: min. 200 000 Ft, max. 3 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás határideje: 2015. május 15.

 

 

 

 

 

Kábítószer-prevenciós programok támogatása


Pályázat célja

Iskolai drogprevenciós programok támogatása.

 

Pályázók köre

 • közhasznú civil szervezetek, közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok;
 • egyházak, egyházi fenntartású intézmények;
 • szociális, egészségügyi intézmények;
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények;
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • „A” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok megvalósítása, amelyek:
  • 1. alkategória: illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik OEFI minősítéssel.
  • 2. alkategória: illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik OEFI minősítéssel, ugyanakkor a minősítést a program megkezdéséig szükséges megszerezni.
  • „B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben.
 • „C” kategória: A függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazását, valamint a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló célzott, javallott programok megvalósítása.

 

Támogatás összege: min. 100 000 Ft, max. 3 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás határideje: 2015. május 15.

 

 

 

 

 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására


Pályázat célja

„A” kategória: már meglévő, működő KEF-ek programjainak támogatása: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása.

 

„B” kategória: Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozása.

 

Pályázók köre

 • helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei – kivéve kisebbségi önkormányzatok);
 • önkormányzati fenntartású intézmények;
 • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
 • közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén).

 

Támogatható tevékenységek köre


„A” kategóriában:

 • helyi stratégiához kapcsolódó cselekvési terv alapján az egyes szolgáltatási területekhez illeszkedő (prevenció, kezelés ellátás, kínálatcsökkentés) programok kidolgozása, összehangolása, és lebonyolításuk kezdeményezése,
 • KEF ülések szervezése, továbbképzés a KEF tagok számára, szakmai konferenciákon való részvétel,
 • médiával való együttműködés,
 • városi/kerületi/kistérségi/regionális konferencia szervezése (régióként egy konferencia),
 • egyéb szakmai rendezvény (szakmai kerekasztal, kutatási adatok ismertetése, nyílt napok stb.),
 • KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. adminisztratív háttér biztosítása, koordinátor foglalkoztatása).
 • szakanyagok elkészítése (pl. egyéb szakértői anyagok elkészítése), szakmai kiadványok beszerzése,
 • KEF saját honlapjának fejlesztése.

 

„B” kategóriában megvalósítható, támogatható tevékenységek:

 • KEF éves munkatervének elkészítése
 • KEF ülések szervezése, továbbképzés a KEF tagok számára,
 • szakmai konferenciákon való részvétel, médiával való együttműködés,
 • KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. adminisztratív háttér biztosítása,
 • koordinátor foglalkoztatása),
 • magával a KEF-fel, illetve a KEF szakmai tevékenységével kapcsolatos szakmai anyagok megjelentetése, közreadása,
 • szakanyagok elkészítése (pl. egyéb szakértői anyagok elkészítése), szakmai kiadványok beszerzése.

 

Támogatás összege:

 • Az „A” kategóriában legalább 100 000 Ft és legfeljebb 700 000 Ft,
 • A „B” kategóriában legalább 100 000 Ft és legfeljebb 400 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

 

Benyújtás: 2015. május 15.

 

 

 

 

 

Köztéri munkák létrehozása


Pályázat célja

Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.

 

Az önkormányzat kötelezően legalább 3 különböző művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázhat. A kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó köztéri munkát.

 

Pályázók köre

Önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival.

 

Támogatható költségek köre

 • anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),
 • kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása),
 • tiszteletdíj (bevont művészek és tervezők),
 • technikai költségek (pl. daru bérlése),
 • szállítási költség.

 

Igényelhető támogatás összege: maximum 7.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 70%.

 

Benyújtás határideje: 2015. június 10.

 

 

 

 


Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

 

 

Pályázat célja

A települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez

(szűrőberendezés) kapcsolódó üzemeltetési költségek részleges támogatása.

 

Pályázók köre

Települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.

 

Támogatható költségek köre

 • a honvédelemért felelős miniszter által biztosított szűrőberendezés/szűrőberendezések települési önkormányzatot terhelő, az üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségek;
 • a szűrőberendezés/szűrőberendezések rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítási költségek.

 

Támogatás mértéke:

 • a szűrőberendezés üzemeltetésének 2015. január 1. és 2015. december 31. közt felmerült költségei esetében havonta – 30 napos hónappal számítva – 80.000 forint az arzénmentesítésre, és 160.000 forint a bór vagy bór és arzénmentesítésre telepített szűrő berendezésenként;
 • a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges engedélymódosítással kapcsolatos költségek esetében legfeljebb 14.400 forint szűrő berendezésenként.

Benyújtási határidők:

 • a szűrőberendezés üzemeltetésének költségeinek támogatása esetében elektronikus úton 2015.május 15.;
 • csak az igazgatási szolgáltatási díj támogatása esetében elektronikus úton 2015. október 30.

 

 

 

 

 

2015. évi Zöld Forrás pályázati felhívás

 

Pályázat célja

Környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

 

Pályázók köre

Magyarországon bejegyzett, tevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület.

 

Támogatható tevékenységek köre

Támogatási cél:

 • Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 • Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
 • Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

Egy pályázaton belül egy célkitűzést kell megjelölni (de lehet akár többet is).

 

 

Támogatás összege: min. 500.000 Ft, max. 3.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

Benyújtás: 2015. április 30.

 

 

 

 

 

Vidéki muzeális intézmények állományvédelmi fejlesztésének támogatása

 

Pályázók köre

Működési engedéllyel rendelkező vidéki muzeális intézmények.

 

Támogatható költségek köre

 • eszközbeszerzés (pl. párásító, szárító berendezések, mérőműszerek, légtisztító és levegőfertőtlenítő berendezések, raktári és kiállító helyiségek nyílászáróinak fény- és hővédelmét biztosító fóliával való ellátása, rovarhálók, hidegfényű műtárgybarát izzók)*,
 • preparálás anyagköltségei.
 • konzerválás anyagköltségei,
 • restaurálás anyagköltségei,

*Olyan eszközök beszerzése igényelhető támogatás, amelyek igazolhatóan és hatékonyan szüntetik meg a kismolekulájú légszennyező anyagok, penész spórák, por és egyéb más anyagok kivonását a légtérből, folyamatos és üzemszerű használatra alkalmasak a múzeumi munka során.

 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. április 23.

 

 

 

 

 

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

 

Pályázók köre

Fiatal mezőgazdasági termelő, aki

 • Természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb, és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be, vagy
 • egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy.

 

A támogatási jogcím tehát nem összekeverendő a Vidékfejlesztési Program keretében pályázat útján a fiatal gazdák indulásához igényelhető támogatással.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • A támogatás az egységes kérelem keretében, legfeljebb 90 hektár után évente igényelhető, és a SAPS és a zöldítési támogatáson felül jár.

 

Támogatás összege: az igényelt hektárszám a támogatási időszak alatt évente változhat. A támogatás összege várhatóan 67,5 euró/hektár lesz.

A támogatás a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított ötéves időtartamra, de legkésőbb 2020. december 31-ig nyújtható.

 

Benyújtás határideje: 2015. május 15.

 

 

 

 

 

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése - 2015 - TERVEZET

 

Pályázat célja

1. célterület: új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése.

2. célterület: egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése.

 

Pályázók köre

 • települési önkormányzatok,
 • önkormányzati társulások,
 • nemzetiségi önkormányzatok,
 • nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek),
 • egyházi jogi személyek.

 

Kizárólag a pályázat mellékletét képező településlistán szereplő településeken megvalósuló fejlesztés lesz támogatható!

 

Támogatható tevékenységek köre

 • új gépjármű beszerzése.

 

Támogatás összege

 • személygépjármű esetén: legfeljebb nettó 3,5 millió forint,
 • terepjáró esetén: legfeljebb nettó 5 millió forint,
 • mikrobusz esetén: kevesebb, mint nettó 8 millió forint.

Támogatás mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2015. április közepétől.

 

 

 

 

 

Táncházi programok megrendezése

Pályázat célja

Rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

 

Pályázók köre

 • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények,
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek,
 • alapítványok
 • nonprofit gazdasági társaságok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • előadók tiszteletdíja,
 • zene és technikai szolgáltatók tiszteletdíja,
 • oktatók tiszteletdíja,
 • kézműves foglalkozások szakmai anyagköltsége,
 • reklám- és propagandaköltségek,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • eszközbérlés,
  • hang- és fénytechnika bérlés.

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. április 21.

 

 

 

 

 

Közművelődési és népművészeti programok megrendezése

 

Pályázat célja

Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése.

 

Pályázók köre

 • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények,
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek,
 • alapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok
 • szakmai szervezetek.

Támogatható tevékenységek köre

 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • zsűritagok tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek
 • utazási költség, szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés, helyiségbérlés, területbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika bérlés.

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási határidő: 2015. április 21.

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. szeptember 1.

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.

 

 

 

 

AAL JP – Living active and independently at home –

Integrált megoldásokat támogató infokommunikációs technológiák az idősebb felnőttek aktív és önálló életviteléhez való hozzájárulásának céljával

 

Pályázat célja

A program céljaival összhangban lévő, innovatív, transznacionális és multi-diszciplináris együttműködési projektek támogatása, melyek egyértelmű piaci potenciállal bírnak.

 

Pályázók köre

Csak konzorciumban lehet pályázni.

A tagoknak legalább 3 különböző AAL Partner országban székhellyel és telephellyel kell rendelkezniük. Minimum 3, maximum 10 partner, amelyből:

 • egy üzleti partner;
 • egy KKV, ami egyben lehet az üzleti partner is;
 • egy végfelhasználó szervezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Felhasználóbarát, hozzáférhető és funkcionális tecnológiai megoldások kialakítása.
 • Elsődleges prioritás: a meglévő technológiák integrálása IKT-alapú megoldások létrehozásának céljával, amelyek támogatják az időseket a saját otthonukban, növelve függetlenségüket, lehetővé teszik és ösztönzik a társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételüket, támogatják a mindennapi életüket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

Támogatás összege: min. 1 000 000 EUR, max. 7 000 000 EUR

 

Beadási határidő: 2015. május 28.